Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 30.1.2020 uimahalli Koskikaran asiakaskyselyn tuloksia. Kysely toteutettiin syksyllä 2019 sähköisenä webropol-kyselynä 29.10.–17.11.2019 kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi liikuntatoimen harjoittelija kävi kirjastolla, uimahallilla ja kauppaliikkeiden auloissa kertomassa kyselystä ja antamassa teknistä tukea vastaajille. Kyselyyn saatiin 493 vastausta. Vastaajista 315 oli asiakaskuntaan kuuluvia ja asiakaskunnan ulkopuolella olevia vastaajia oli 176.

Uimahallikyselyn tarkoituksena oli selvittää sekä asiakkaiden, että asiakaskunnan ulkopuolella olevien näkemyksiä uimahalli Koskikarasta ja sen palveluista. Asiakaskunnalle kohdennetuilla kysymyksillä haluttiin kartoittaa asiakkaiden käyttäjäkokemuksia, tyytyväisyyttä ja mielipiteitä uimahallin palveluista. Asiakaskunnan ulkopuolisilta haluttiin puolestaan saada vastauksia siihen, mistä syistä he eivät käytä uimahallin palveluja ja mistä syistä he kävisivät enemmän uimahallissa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että uimahallin asiakaskunta on tyytyväinen uimahallin palveluihin. Henkilökunnan asiakaspalvelua ja toimintaa pidetään todella hyvänä tai jopa erinomaisena. Tämä koskee niin perinteistä asiakaspalvelua esim. kassalla ja uinninvalvonnassa kuin myös liikuntaryhmien ohjaajia. Esimerkiksi yli puolet vastanneista (54%) arvioi henkilökunnan ystävällisyyden olevan erinomaisella tasolla ja 40 prosenttia koki sen olevan hyvällä tasolla. Ohjaajien ammattitaitoa pidettiin erinomaisena (33%) tai hyvänä (32%).

Tyytymättömyyttä aiheuttivat eniten lippujen hinnat, hintataso oli myös yksi syy, miksi uimahallin palveluja ei käytetä, mutta suurimmaksi syyksi palvelujen käyttämättömyyteen mainittiin ajanpuute. Hinnastoon toivottiinkin muutoksia.

Kehittämisideoissa nousivat esiin aukioloaikojen lisääminen. Savusaunaa toivottiin pysyväksi palveluksi.

Vastauksia tullaan käyttämään kehitettäessä uimahallin palveluja, sanoo vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn