Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Miksi Jämsän kaupunki on alkanut periä hulevesimaksuja?

Taustalla on Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 1.9.2014. Laissa on hulevesiä koskeva luku 13 a, johon on kirjattu mahdollisuus hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevedet on kirjanpidossa eriytettävä muusta kunnallisesta vesijärjestelmästä. Edellisten perusteella Jämsän Vesiliikelaitoksen johtokunta esitti ja 23.10.2017 § 69 kaupunginvaltuusto päätti, että Jämsän vesi liikelaitoksen hulevesiverkosto siirretään teknisen lautakunnan hallintaan ja laaditaan hulevesitaksa. Taksa ja vaikutusalue on 22.11.2018 on käsitelty teknisessä lautakunnassa, kaupunginhallitus on esittänyt valtuustolle 3.12.2018 taksan vaikutusalueet ja kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ne (§ 5 18.3.2019).

Onko saapunut virheellinen lasku pakko maksaa? Vai voiko laskun repiä? Tuleeko hyvityslasku automaattisesti?

Kaikki laskut eivät ole virheellisiä ja osa virheellisistäkin on jo korjattu ja näistä on lähetetty uudet laskut, jotka on maksettava laskussa olevan eräpäivän mukaan. Mikäli asut omakotitalossa ja olet saanut suuremman laskun kuin 40 euroa, eikä omakotitalossa ole minkäänlaista yritystoimintaa, laskua voidaan pitää virheellisenä. Tällöin laskusta pitää tehdä huomautus laskun liitteen ohjeen mukaisesti. Hyvityslaskuja on lähetetty asiakkaalle pyynnöstä. Kaupungin itse oikaisemat laskut, jotka johtuivat virheellisestä käyttötarkoituskoodista, on korvattu uusilla ja niiden pitäisi olla perillä viimeistään viikonloppuun mennessä.

Kuinka monta virheellistä laskua on lähtenyt? Mistä tietää, onko saatu lasku virheellinen vai oikea? Tunnistaako virheellisen laskun oikeasta?

Virheiden määrää ei tässä vaiheessa osaa sanoa, ennen seuraavaa laskutusta. Tekninen lautakunta tekee päätökset tehtyjen selvitysten perusteella ja arvioi onko taksan rakennetta syytä muuttaa. Kaikki laskut eivät virheellisiä ja osa virheellisistäkin on jo korjattu ja näistä on lähetetty uudet laskut, jotka on maksettava laskussa olevan eräpäivän mukaan. Mikäli laskun oikeellisuutta epäilee, esim. suuren summan vuoksi, on syytä ottaa yhteyttä laskussa olevaan Pöyry Oy:n puhelinnumeroon 040 253 4741.

Miten tekninen lautakunta nyt käsittelee asiaa?

Laskuista tehdyt valitukset ja oikaisupyynnöt käsitellään asianmukaisesti voimassa olevien päätösten ja sääntöjen mukaisesti. Ratkaistessaan mahdollisia valituksia ja oikaisupyyntöjä lautakunnan on noudatettava kaupunginvaltuuston päättämiä aluerajoja ja laatimansa taksan yleisiä periaatteita. Erikseen lautakunta arvioi laskutusta ja laskutusprosessia sekä hulevesitaksan mukaisen tuoton riittävyyttä hulevesien aiheuttamiin käyttö- ja investointikustannuksiin. Tältä pohjalta tekninen lautakunta arvio taksan rakennetta jatkossa ja tuoton riittävyyttä. Lautakunta voi tällöin myös tehdä mahdollisia muutoksia havaitessaan epäkohtia tai epäoikeudenmukaisuuksia. Mikäli lautakunta päättää kohtuullistamisesta, hoidetaan maksujen kohtuullistaminen tarvittaessa takautuvasti kaikkien niiden kiinteistöjen kohdalta, joita päätös koskee.
Kaupungin sivuilla on tiedotettu näin: ”Muistutus tulee tehdä tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.” Mitä, jos tähän aikaikkunaan ei ehdi? On esimerkiksi lomalla tai jäänyt odottamaan, tuleeko hyvityslaskua.

Vastuullista asioiden hoitoa on olla aktiivinen itseään koskevissa asioissa, määräaikojen noudattaminen on tärkeää tilinpäätöksenkin näkökulmasta.

Pitääkö tämä vielä paikkansa? ”Hulevesimaksuista on mahdollista saada lisätietoja 27.1.-7.2.2020 välisenä aikana arkipäivisin klo 8.30-16.00 numerosta 040 253 4741.”

Pitää paikkansa.

Tiedote pohjautuu Jämsän Seudun 5.2.2020 tekemään haastatteluun.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ari Luostarinen p. 040 593 4655

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn