Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Tekonurmikentän sijoituspaikaksi hyväksyttiin Paunun jäähallin päätynurmikenttä. Toimitilaryhmä ryhtyy kartoittamaan kaupungin kiinteistöjä ja niiden kunnostustarpeita. Kaupunki tukee veteraanien suunnistuksen MM-kilpailujen järjestämistä Jämsässä.

Esityslista

Kaupungin johtoryhmän palkkojen tarkistamista koskeva oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että kaupunginhallitus oikaisee ja muuttaa päätöksensä vääriin tietoihin perustuneena, ylittäneenä myös toimivaltansa, päätöksen perustuvana virheelliseen lain soveltamiseen ja päätöksen olleen muutoinkin lain ja hallintosäännön vastainen. Lisäksi vaaditaan johtoryhmän ylisuurten pakankorotusten perumista. Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen esityslistan seliteosan mukaisilla perusteilla.

Oikaisuvaatimuksen esille tuoman tarkoituksenmukaisuusnäkökohdan vuoksi kaupunginhallitus yksimielisesti oikaisi päätöstään:
1. Johtoryhmän palkankorotusten vuoden 2022 osuus perutaan.
2. Liikelaitosjohtajan palkankorotus oikaistaan työryhmän esitykseen jaettuna vuosille 2020 ja 2021
3. Vuoden 2021 palkankorotus ei koske vuonna 2020 keväällä valittavaa sosiaali- ja terveysjohtajaa
4. Vuoden 2022 palkantarkastukset valmistellaan vuonna 2021 organisaatiouudistuksen valmistuessa.

Yleishallinto-toimialan talousarvion 2019 määrärahojen ylitykset ja alitukset

Kokonaisuutena yleishallinnon toimiala on pysynyt hyvin talousarvion rajoissa. Merkittiin tiedoksi yleishallinnon menojen ja tulojen toteutuma. Kaupunginvaltuustolle esitetään tulosaluetason ylitysten hyväksymistä yleishallinnon tulosalueilla.

Toimitilaryhmän perustaminen

Toimitilaryhmän tehtävänä on kartoittaa ja laatia yhteenveto kaupun¬gin kiinteistöistä ja muista toimitiloista sekä arvioida niiden kunnostus- ja saneeraustarpeet ja nimetä purettavat kiinteistöt.

Toimitilaryhmä päätettiin perustaa ja päätettiin, että työryhmän tulee valita sellaiset kiinteistöt, joiden lämmitys voidaan perustellusti lopettaa.

Toimitilaryhmän jäseniksi nimettiin elinvoimajohtaja, talousjohtaja, henkilöstön edustajana työsuojeluvaltuutettu, kiinteistöpäällikkö sekä luottamushenkilöjäseniksi yksimielisesti Jorma Poti, Mika Kyrö ja Pekka Laaksonen sekä varalle Lotta Ahola. Kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua työryhmän kokouksiin niin halutessaan. Toimitilaryhmän kutsuu koolle kiinteistöpäällikkö. Työryhmän toimikausi on 31.5.2021 asti.

Sosiaali-ja terveysjohtajan rekrytoinnin käynnistäminen

Kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveysjohtajan kelpoisuusehdoista, kuuden kuukauden koeajasta ja muista palvelussuhteen ehdoista sekä rekrytointiryhmän tehtävistä. Rekrytointityöryhmän tehtävänä on tehdä kaupunginhallitukselle esitys haastatteluun kutsuttavista, suorittaa haastattelut sekä tehdä kaupunginhallitukselle ehdotus valittavasta viranhaltijasta. Tulosaluejohtaja Heikki Oksanen ja henkilöstöpäällikkö Maarit Mäntykoski nimettiin työryhmään asiantuntijajäseninä. Viran hakuaika on 21.2. – 9.3.2020.

Tekonurmikentän sijainti

Tekonurmikentän sijoituspaikaksi hyväksyttiin Paunun jäähallin päätynurmikenttä. Ennen suunnittelun aloittamista on tehtävä selvitys maaperän kunnosta.

Jämsän Terveys Oy /konserniohjeistus yhtiökokousedustajalle

Yhtiökokousedustajille annetaan konserniohje, että vastuuvapautta Jämsän Terveys Oy:lle ei myönnetä esittelytekstissä mainituilla perusteilla.

Jämsän Terveys Oy:tä vaaditaan korjaamaan tilinpäätöstään ja toimintakertomustaan vuodelta 2019 siltä osin, kuin se koskee Jämsän kaupungin vuoden 2018 palvelusopimuksen maksua sekä muita asiattomasti Jämsän kaupungilta kuitattuja eriä.

Lisäksi yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan, että hallituksesta eroavan Veli-Markku Niemisen tilalle esitetään kaupunginjohtaja Hanna Helastetta.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Kaupunginvaltuuston 10.2.2020 päätösten täytäntöönpano

Valtuuston päätökset päätettiin panna täytäntöön. Valtuuston kokouksessa jätettyjen valtuustoaloitteiden valmisteluvastuut ovat:
Vs. tekninen johtaja / Hulevesimaksuista luopuminen, perittyjen hulevesimaksujen palauttaminen ja hulevesijärjestelmän kestävän ja oikeudenmukaisen kehittämisen ja rahoittamisen selvittäminen
Hallintojohtaja / Julkisten esityslistojen jakaminen valtuutetuille sähköpostilla

Veteraanien suunnistuksen MM-kilpailujen hakeminen Jämsään

Kansainvälinen Suunnistusliitto IOF hakee vuoden 2023 veteraanien MM-kisojen järjestäjää. Jämsän Retkiveikot ry on päättänyt hakea kilpailuja Jämsään, mikäli Jämsän kaupunki sitoutuu tukemaan kilpailua
Jämsän kaupunki sitoutuu tukemaan Jämsän Retkiveikot ry:tä veteraanien suunnistuksen vuoden 2023 MM:n järjestämisessä 65 000 € järjestämismaksun osalta.

Mikäli hakemus menestyy, Jämsän kaupunki ja Jämsän Retkiveikot ry valmistelevat erikseen yhteistyösopimuksen, jossa sovitaan tapahtuman taloudellisen tuen kokonaisuudesta, järjestelytuesta sekä Jämsän kaupungin saamasta näkyvyydestä tapahtuman yhteydessä.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn