Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 19.2.2020 mahdollistaa alle 18-vuotiaiden omatoimisen kuntosaliharjoittelun Kuoreveden ja Länkipohjan kuntosalilla.

Aiemmin alle 18-vuotiaat ovat voi­neet käyttää kuntosalia yhdessä huoltajan kanssa (kuntosalin per­he­käyt­tö­oi­keus). Alle 18-vuo­ti­aat ovat kuitenkin voineet harrastaa kuntosalityöskentelyä oma­toi­mi­ses­ti uimahalli Koskikaran kuntosalilla sekä Jämsän yksityisillä kun­to­sa­leil­la ja osallistua niiden ryhmäliikuntatunneille. 

Jos yläkouluikäinen tai toisella asteella opiskeleva alaikäinen nuori on kiinnostunut kuntosalityöskentelystä, voidaan hänen oma­toi­mi­nen kuntosaliharjoittelunsa Kuoreveden ja Länkipohjan kuntosaleilla mah­dol­lis­taa seuraavasti:

1) sallimalla hänen käyttää vapaa-ajallaan perheeseen hankittua kun­to­sa­lin perheavainta ilman huoltajan läsnäoloa.

2) sallimalla huoltajan hankkia alle 18-vuotiaalle oma hen­ki­lö­koh­tai­nen kuntosalin käyttöoikeus.

Nuorella ei ole kuitenkaan oikeutta käyttää kuntosalia eikä kulkea kun­to­sa­li- ja pukuhuonekäytön mahdollistamalla ovikoodilla kou­lu­päi­vän aikana. Väärinkäyttötapauksissa kuntosalin käyttöoikeus evä­tään.

Huoltaja on vastuussa alaikäisen nuoren kuntosalin käytöstä. Ala­ikäi­nen ei voi lunastaa omatoimisesti kuntosalin käyttöoikeutta. Ala­ikäi­sen nuoren on osoitettava hallitsevansa kuntosalityöskentelyn pe­rus­teet esim. liikunnanopettajan suullinen tai kirjallinen lausunto, jo­ka esitetään vapaa-aikapalvelupäällikölle. Liikunta- ja nuo­ri­so­pal­ve­lui­den on mahdollista järjestää nuorille 1-2 kertaa vuodessa mak­su­ton kuntosaliharjoittelun perusteet -kurssi, jonka suoritettuaan nuo­ri voi harjoitella kuntosalilla omatoimisesti. Ensimmäinen kurssi voi­daan järjestää maaliskuussa 2020. - Näin laajennetaan nuorten omatoimisia harrastusmahdollisuuksia Jäm­sän keskustaajaman ulkopuolella sekä vahvistetaan mah­dol­li­suuk­sia liikunnallisen elämäntavan omaksumiseksi, toteaa vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki.

Lisätietoja:
vapaa-aikapalvelupäällikkö Katja Pohjoismäki
puh. 040 571 6556

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn