Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Vierailut ja asioinnit kielletään Jämsän kaupungin ja yhteistoiminta-alue Kuhmoisten vammaisten asumispalveluyksiköissä. Tässä tiedotteessa kerrotaan yksikkökohtaisesta varautumisesta tarkemmin.

Asumispalveluyksiköt

Valtioneuvoston 16.3.2020 antamaan määräykseen perustuen vierailut ja asioinnit kielletään Jämsän kaupungin ja yhteistoiminta-alue Kuhmoisten vammaisten asumispalveluyksiköissä, joita ovat Linnakoti, Lukkoilantien asunnot ja Kuhmoisten asuntola.

Asiakkaiden omaisten, läheisten tai muiden vieraiden vierailut yksiköissä ovat mahdollisia ainoastaan erityistilanteissa, kuten saattohoidossa, ja silloinkin vain yksikön esimiehen kanssa erikseen sopimalla. Asiakkaiden omaisia kannustetaan yhteydenpitoon läheistensä kanssa puhelimitse tai muita viestintäkanavia (esim. Skype) käyttäen. Eri viranomaisten ja yhteistyökumppanien kanssa sovitut palaverit pidetään Skype-yhteyden kautta.

Lukkoilantien asuntojen tukiasuntojen asukkaat saavat palvelun kotiinsa, tarvittaessa yhteyttä pidetään myös puhelimitse. Asiakkaiden ruokahuollosta, hygieniasta ja lääkehoidollisista toimenpiteistä huolehditaan. Asukkaat ruokailevat pääasiallisesti omissa asunnoissaan.

Asumisyksiköiden asukkaiden lapsuudenkotivierailujen suhteen tulee käyttää erityistä harkintaa omaisten kanssa sopien.

Ulkoilu ohjaajien kanssa on edelleen mahdollista välttäen lähikontakteja muihin ihmisiin. Asiointikäynnit rajoitetaan pakollisiin käynteihin, esim hammaslääkäri tai muu välttämätön terveydenhuolto. Harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvän henkilökohtaisen avun keskeytämme toistaiseksi.

Uusia lyhytaikaishoidon jaksoja ei sovita ja jo sovitut jaksot perutaan ajalla 17.3.-13.4.2020. Yksiköistä ollaan yhteydessä perheisiin.

Työ- ja päivätoiminta

Kuhmoisten toimintakeskus Tekevä ja sen myymälä ovat kiinni 18.3.-13.4.2020. Työvalmennussäätiö Avituksen Valionkadun ja Myllyhallin toimipisteet ovat kiinni 17.3.-13.4.2020. Myös myymälät ovat kiinni.
Päivätoiminta Kipinän työ- ja päivätoimintayksikkö on kiinni 17.3.-13.4.2020.
Mikäli asiakas on avotyössä kaupungin ulkopuolisessa yksikössä, asiakkaat voivat mennä töihin omiin työpaikkoihinsa, mikäli työpaikasta ei ole muuta ohjeistettu. Jämsän kaupungin vammaispalvelun yksiköihin eivät avotyöntekijät tule 17.3-13.4.2020.

Lapsuudenkodeissaan tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten tilanne käydään läpi yhteistyössä työ- ja päivätoimintayksiköiden, Jämsän kaupungin vammaispalvelun, asiakkaan sekä perheiden/omaisten kanssa.

Kun asiakkailla tai omaisilla on kysyttävää tai he tarvitsevat apua arjen järjestelyihin työ- ja päivätoiminnan keskeytysten vuoksi, he voivat ottaa yhteyttä vammaispalveluohjaaja Marjaana Kuituseen, puh. 040 150 8307.

Ryhmälomitus Lukkoilakodilla

3.-5.4.2020 sovittu Kehitysvammaisten palvelusäätiön tuottama ryhmälomitus Lukkoilakodilla perutaan. Seuraavista jaksoista ilmoitetaan erikseen.

Sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaispalveluiden asiakastapaamisista hoidetaan vain välttämättömimmät. Erityisen suurta harkintaa käytetään yli 70 vuotiaiden kohdalla. Asiakasasiat hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai suojatussa sähköpostissa. Asumisyksiköissä ei pidetä asiakaspalavereita vaan ne hoidetaan Skype-yhteyden kautta. Sairaalassa, hoitolaitoksissa yms. olevien asiakkaiden palaverit hoidetaan puhelimitse tai Skype-yhteydellä. Vammaispalvelutoimistolle ei sovita asiakaskäyntejä.

Ennen sovittua kotikäyntiä työntekijä varmistaa puhelimitse, ettei asiakkaalla tai muilla kotona olevilla ole flunssan oireita. Kotikäyntiä ei tehdä, mikäli asiakas on flunssassa. Mikäli kotikäynnillä kuitenkin havaitaan asiakkaalla tai hänen omaisellaan flunssan oireita, annetaan asiakkaalle nenä-suusuojus. Jokainen työntekijä huolehtii, että työkassissa on nenä-suusuojia sekä käsidesiä. Asiakkaan luokse mennessä kädet pestään saippualla ja vedellä. Mikäli se ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä.

Näillä toimenpiteillä haluamme varmistaa sen, että työntekijämme pysyvät terveinä ja heitä on riittävästi hoitamaan asiakkaiden asioita.

Vammaisavustajien asiakaskäynnit

Asiakkaiden välttämättömästä ruokahuollosta, hygieniasta ja lääkehoidollisista toimenpiteistä huolehditaan (mm kauppa-apu, ruoanvalmistus, apteekki- ja viranomaisasiat). Poikkeuksellisesti asioinnit hoidetaan asiakkaan puolesta. Riskiryhmiin kuuluvat ja yli 70 vuotiaat asiakkaamme eivät lähde mukaan kodin ulkopuolisille asioille (valtioneuvoston määräyksen mukaan yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan). Haluamme osaltamme suojella riskiryhmiin kuuluvia asiakkaitamme ja noudattaa valtioneuvoston 16.3.2020 antamaa määräystä.

Harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvän henkilökohtaisen avun keskeytämme toistaiseksi.

Kotikäynneillä flunssaisten asiakkaiden luona työntekijöillä on kasvoillaan nenä-suusuojat. Myös flunssaiselle asiakkaalle annetaan nenä-suusuojus. Jokainen työntekijä huolehtii, että työkassissa on nenä-suusuojia, kertakäyttöhansikkaita, käsidesiä sekä suojaessuja. Asiakkaan luokse mennessä kädet pestään saippualla ja vedellä. Mikäli se ei ole mahdollista, käytetään käsidesiä.

Tällä haluamme varmistaa sen, että työntekijämme pysyvät terveinä ja heitä on riittävästi hoitamaan asiakkaiden asioita.

Erityisneuvolatyö

Erityisneuvolan lääkärin työpanosta tarvitaan 16.3.2020 alkaen kiireellisten potilaiden ja infektiopotilaiden hoitoon. Maalis-huhtikuulle sovitut kuntoutussuunnitelmapalaverit perutaan. Samoin rajoitustoimenpidearvioinnit, joihin tarvitaan lääkärin arvio.

Lisätietoja: vammaispalvelupäällikkö Armi Lehtinen, puh. 040 570 1778

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn