Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste on päättänyt 25.3.2020, että Jämsän kaupunki ei peri varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 18.3. – 13.4.2020 välisenä aikana niistä poissaoloista varhaiskasvatuksesta, jotka huoltajat ovat ilmoittaneet etukäteen.

Kaupunginjohtajan päätös perustuu Jämsän kaupunginhallituksen 16.3.2020 § 82 päättämään hallintosäännön muuttamiseen koskien valmiussuunnittelua ja toimivallan käyttämistä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Poikkeusoloista johtuen sivistyslautakunnalla ei ole kokousta maaliskuussa. Sivistystoimenjohtaja on esittänyt kaupunginjohtajalle maksuhuojennuksen hyväksymistä päätösehdotuksen mukaisesti. Samalla on sovittu menettelytavasta.

Maksuhyvitys suhteutetaan kuukausimaksun perusteena olevaan toiminta-aikaan. Poissaolo tulee ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä ensisijaisesti Daisy-järjestelmän kautta. Tarvittaessa poissaolosta voi ilmoittaa myös puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Samana päivänä ilmoitettu poissaolo ei oikeuta maksuhyvitykseen. Huoltajien tulisi ilmoittaa poissaolot mahdollisimman pitkälle ajalle etukäteen, mikäli mahdollista.

Mikäli lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta 18. - 27.3.2020 nämä poissaolot hyvitetään asiakasmaksusta. Poissaolot tarkastetaan Daisy-toiminnanohjausjärjestelmästä.

Mikäli lapsi on ollut pois varhaiskasvatuksesta ajalla 1. - 17.3.2020 johtuen suosituksesta olla pois varhaiskasvatuksesta 14 vuorokautta ulkomailta palaamisen jälkeen, poissaolot hyvitetään asiakasmaksusta. Nämä poissaolot on pitänyt ilmoittaa varhaiskasvatuksen alue-esimiehelle.
Jämsän päätös perustuu valtioneuvoston suositukseen (16.3.2020), jonka mukaisesti Jämsän kaupungin varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat normaalisti. Kuitenkin suositellaan, että huoltajat järjestäisivät lastensa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen mahdollisuuksien mukaan kotona 18.3. - 13.4.2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää toivottavana (18.3.2020), että kunnat eivät perisi asiakasmaksua, mikäli lapset hoidetaan kotona poikkeusaikana. Kunnat päättävät itse varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimisestä varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti.

Arvio yhden kuukauden mittaisen ajanjakson tulomenetyksestä on 60 000 €. Arvio perustuu 23 % läsnäoloon. Kuukauden tulokertymä on tavanomaisesti noin 79 000 €.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen, 25.3.2020, p. 040 507 9571
varhaiskasvatusjohtajan sijainen Leena Puoliväli-Kananen, 26-27.3.2020. p. 040 578 2114

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn