Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen vuodelta 2019. Lisäksi päätettiin muun muassa paikallisia yrityksiä koskevista tukitoimista ja henkilöstöön liittyvistä linjauksista poikkeusolojen aikana.

Esityslista

Tilinpäätös tilivuodelta 2019

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan ja allekirjoitti Jämsän kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2019.  Kaupunginvaltuustolle esitetään, että investointien rahoitukseksi tehtyjä poistoeroja tuloutetaan 246.611,26 euroa ja konsernirahastoon ei kirjata sääntöjen mukaista lisäystä tilikauden tuloksen alijäämäisyyden vuoksi. Tilikauden alijäämäksi jäävä -2.368.217,43 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Henkilöstökertomus 2019

Henkilöstökertomus tehdään kerran vuodessa. Neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle raportoidaan talous- ja toimintaraportin yhteydessä henkilöstömäärät, palkkakustannukset ja terveysperusteiset poissaolot.

Jämsän kaupungin palveluksessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 938 henkilöä, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 741 ja määräaikaisessa 197 henkilöä. Vakinainen henkilöstö ikääntyy voimakkaasti. Vuosina 2016 - 2019 50 - 59 -vuotiaiden osuus vakinaisesta henkilöstöstä on ollut 40 %:n luokkaa. Yli 60-vuotiaiden osuus vuonna 2019 oli 18 prosenttia. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä vuoden 2019 päättyessä oli 50,57 vuotta. Naisten keski-ikä oli 50,48 vuotta ja miesten 51,02 vuotta.

Henkilöstökertomus merkittiin hyväksyttynä tiedoksi ja lähetetään edelleen kaupunginvaltuustolle.

Kaupunkikonsernin tukitoimet yrityksille koronavirusepidemian aikana

Jämsän kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Kaupunginhallitus ottaa käyttöön seuraavat taloudellisen tilan helpottamiseen tähtäävät toimet ja kehottaa Jämsän kaupungin tytäryhtiöitä toimimaan vastaavalla tavalla.

– Jämsän kaupunki ja sen tytäryhtiöt voivat myöntää yritystilojensa vuokranmaksuun tarvittaessa maksuaikojen pidennyksiä.
– Ostolaskujen maksuajankohtaa aikaistetaan eräpäivää aikaisemmaksi.
– Kaupungin myyntilaskujen maksuajoista voidaan sopia.
– Laskutuksen perintätoimenpiteet voidaan jättää käynnistämättä tai keskeyttää
– Avoimista tarjouspyynnöistä tiedotetaan tehostetusti.
– Hankintaohjeistuksia täsmennetään.
– Pienhankintoja sujuvoitetaan.
– Hankintalain kynnysarvon ylittävät hankinnat jaetaan osiin hankintalain mukaisesti esimerkiksi tuote- ryhmittäin ja alueittain.

Kaupungin johto ja yrittäjäyhdistys tapaavat viikoittain. Muihin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus merkittiin tiedoksi.

Poikkeusolojen henkilöstövoimavarat

Koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusolot ovat aiheuttaneet merkittäviä muutoksia kaupungin palvelutuotantoon. Toimialojen sisällä ja toimialojen välillä joudutaan tekemään erilaisia tehtäväjärjestelyjä.

Kaupunginhallitus päätti, että
– Toimialat, johtoryhmä ja valmiusajan johtoryhmä jatkuvasti seuraavat poikkeusolojen vaikutuksia henkilöstöön ja henkilöstövoimavaroihin sekä raportoivat niistä suoraan kaupunginjohtajalle.
– Toimintojen sulkemisen tai supistamisen seurauksena vapautuva varsinainen ja tukipalveluhenkilöstö on ensisijaisesti vuosilomalla tai säästövapailla.
– Vapautuvia henkilöstövoimavaroja ohjataan myös poikkeusoloista johtuvaan korvaavaan muuhun työhön sillä edellytyksellä, että noudatetaan tehtävän vaatimia pätevyysvaatimuksia.
– Henkilöstön lomautukset poikkeusolojen toimenpiteenä ovat viimeinen vaihtoehto.
– Tarvittaessa kaupunginjohtajan päätöksellä voidaan käynnistää koko kaupungin henkilöstöä koskevat yt -neuvottelut.

Kaupunginhallituksen linjaus on voimassa 6.4.2020 saakka, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen osapuolten kesken.

Työohjelma II/2020

Vuoden 2020 toiseen työohjelmaan esitettiin määrärahaa Kotipolun saneeraustyön aloittamiseen ja Kumpulantien saneerauksen jatkamiseen. Lisäksi Linnavuorentiellä ja Mulikontiellä toteutetaan päällystys- ja viimeistelytöitä. Työohjelma sisältää lisäksi useita muita korjaus- ja kunnostuskohteita, sekä katujen päällystys- ja viimeistelytöitä.

Kaupunginhallitus hyväksyi työohjelman II/2020 ja antoi esitetyille uusille hankkeille aloitusluvan.

Jämsän kaupungin esitykset itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi vuonna 2020

Aluehallintovirastot ovat pyytäneet ehdotuksia vuoden 2020 itsenäisyyspäivänä annettavista Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä. Kaupunginhallitus ehdottaa kunniamerkkien saajia kunniamerkkityöryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja:
kaupunginhalliutksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn