Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Riski koronatartunnan (COVID-19-infektion) saamiselle on kohonnut koko Suomessa. Epidemia etenee eri tahdissa eri puolilla maata ja olemme varautuneet ja varaudumme edelleen laajempaan epidemiaan. Varmistetut tautitapaukset ovat lisääntyneet viime päivinä myös Pirkanmaalla. Alueellamme on siis odotettavissa lähipäivinä tartuntojen lisääntyminen. Tartuntamäärän kasvua on valtiovallan toimesta pyritty hidastamaan erilaisin rajoitustoimin, joiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi valtakunnallisesti todetuista tartunnoista ja sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määristä. Koronatestejä on koko Suomessa tehty 30.3.20 mennessä yli 21 000 ja niistä on löytynyt 1310 koronainfektiota.

Tiedottamisesta sovitaan yhteisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja toistaiseksi vain sairaanhoitopiiri tiedottaa alueen koronatilanteesta. Kun pienissä kunnissa todettujen tartuntojen määrät ovat edelleen yksittäisiä ja luvut pieniä, ei kuntakohtaisia tarkempia tietoja voida raportoida yksilöiden suojan vaarantumatta. Tiedottamisessa on otettava huomioon potilaskohtaisten tietojen salassapito.

On hyvä muistaa, että hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, sekä sosiaalisia kontakteja välttämällä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä käytämme ohjeistusten mukaisia suojavarusteita. Potilastyötä tekevät työntekijämme jäävät hengitystieoireisiin sairastuessaan kotiin. Näin pyritään vielä hidastamaan epidemian etenemistä. Epidemian edetessä on kuitenkin todennäköistä, että myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tulevat sairastumaan enenevässä määrin.

Tartuttavimmillaan sairastunut on silloin, kun hänellä on eniten oireita. Nykytiedon mukaan valtaosan tartunnoista aiheuttavat oireiset henkilöt. Suurin osa tautiin sairastuneista (noin 80 %) sairastaa taudin lievänä. Koronainfektioon sairastunut henkilö jää eristykseen kotiin. Lähikontaktit asetetaan tartuntatautilain mukaan karanteeniin tartuntatautivastuulääkärin toimesta. Tartuntaketjuja pyritään edelleen selvittämään infektiolääkäreiden ohjeiden mukaan.

Koronaepidemiaan pitää suhtautua vakavasti, mutta kuitenkin rauhallisesti. Seuraamme tilannetta päivittäin. Epidemiatilanteen edetessä teemme valmiussuunnitelman mukaisesti muutoksia toimintaan tarvittaessa nopeasti. Pyrimme varmistamaan riittävän henkilöstön saatavuuden ja hoitamaan sekä infektiopotilaita että muita hoitoa tarvitsevia potilaita vastaanotoilla ja sairaalassa.

31.3.2020

Tartuntatautivastuulääkäri Tiina Palva, Jämsä-Kuhmoinen yhteistoiminta-alue
Johtava ylilääkäri Titta Frantsila, Jämsän Terveys

Jämsän Terveyden tiedote 31.3.2020

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn