Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsässä käynnistyy koko kaupungin henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen perusteina ovat poikkeusoloista johtuvat tuotannolliset syyt.

Neuvotteluilla tavoitellaan ensisijaisesti työnantajan tarpeita vastaavan muun työn tarjoamista, tehtävien uudelleen järjestelyjä tai palkattoman vapaan tarjoamista ja vasta viimesijaisesti työvoiman määräaikaista, enintään 90 päivää kestävää henkilöstön tilapäistä vähentämistä lomauttamalla joko koko- tai osa-aikaisesti. Neuvottelut kestävät 14 päivää.

Kaupunginjohtaja Hanna Helaste kertoo syistä, miksi yhteistoimintaneuvottelut päätettiin käynnistää nyt.
– Eteenpäin katsoessa tilanne on kokonaisuudessaan varsin vaikea. Emme tiedä miten epidemia etenee, emmekä sitä, millaisen strategian ulospääsyyn Suomi valitsee. Tällä hetkellä poikkeusolojen jatkuminen on tiedossa 13.5. saakka - samoihin aikoihin, johon tällä hetkellä ennustetaan myös alueemme epidemiahuippua. Yhteiskunnan avautuminen tai paluu normaaliin on vain arvailujen varassa, Helaste toteaa.

Henkilöstölle lähettämässään kirjeessä Hanna Helaste kannustaa pohtimaan, millä tavoin näissä oloissa voidaan parhaiten turvata asukkaiden arkea ja hyvinvointia. Onko löydettävissä palvelumalleja, joilla tukea ja palveluita voidaan kohdistaa niitä eniten tarvitseville ja kenties samalla ennaltaehkäistä tulevia ongelmia.

Neuvottelujen aikana selvitetään myös tilapäisen henkilöstön vähentämisen vaikutukset työllistämistoimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus päättää mahdollisista lomautuksista sen jälkeen, kun yhteistoimintalain mukainen neuvotteluvelvoite on täytetty. Ennen lomautusten alkua on selvitettävä mahdollisuudet vuosilomien pitämiseen sekä halukkuus harkinnanvaraisiin palkattomiin virka- tai työvapaisiin.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn