Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Poikkeusolojen aikana kaupunginhallituksen kokoukset järjestetään sähköisenä kokouksena. Kaupunginhallitus myönsi rahoituksen yritysten tukitoimiin koronapandemian vaikutusten vähentämiseksi.
Sosiaali- terveysjohtajan viran jatkohaastatteluun kutsutaan kuusi hakijaa.

Esityslista

Kaupunginhallituksen ohje toimielinten sähköisiin kokouksiin

Sähköinen kokous tarkoittaa kokousta, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla osallistujan valitsemasta paikasta käsin. Kuntalaki mahdollistaa myös ns. hybridikokoukset, joissa osa on etänä ja osa fyysisellä kokouspaikalla.

Kaupunginhallituksen kokoukset päätettiin järjestää sähköisinä poikkeusolojen ajan. Pöytäkirja tarkastetaan jälkikäteen pöytäkirjan tarkastajien sähköpostikuittauksella, joka liitetään pöytäkirjaan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti erinäisistä käytännön ohjeista liittyen muun muassa toimielimien sähköisissä kokouksissa käytettäviin laitteisiin, ohjelmistoihin sekä luottamuksellisuuteen.

Jämsän kaupungin osallistuminen Keski-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtioavustushaun Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Keski-Suomi hakee rahoitusta modernin ja moniammatillisen sekä asiakasta varten olevaan sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamalliin. Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupunki osallistuu Keski-Suomen kuntien yhteiseen Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus –hankkeeseen.

Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2019

Potilasasiamiestoiminta on lakisääteistä, jokaiselle terveydenhuollon yksikölle on nimettävä potilasasiamies. Potilasasiamiespalvelut ovat maksuttomia. Yhteydenottoja vuonna 2019 oli yhteensä 79 lisäksi uusintayhteydenottoja oli yhteensä 23. Potilasasiamiehen kertomus vuodelta 2019 merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma / tilannekatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouden tilannekatsauksen tammi-maaliskuun ajalta ja oheisaineiston Keski-Suomen kuntien talouskehityksestä tilinpäätöksessä 2019. Jämsän kaupungin lähtötilanne ei ole maakunnan tasolla poikkeuksellinen.

Ensimmäinen varsinainen neljännesvuosiraportti esitetään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Poikkeustilanteen johdosta kaupunginhallitus sai tiedoksi tuloslaskelma koko kaupungin tasolla liikelaitokset mukaan lukien tammi-maaliskuun ajalta. Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa varsinkin maaliskuun toimintaan. Verotulojen osalta on havaittu selkeä pudotus tavoitteeseen verrattuna. Maaliskuun maksatus oli kaupungille kaikkiaan noin 1,7 milj.€ pienempi kuin kuin edellinen, eniten laskua oli yhteisöverotuloissa, noin 1 milj.€, henkilöverotuloissa noin 0,6 milj.€.

Linnamäentie 19 purkulupa Kiinteistö Oy Jämsänmäki

Kiinteistö Oy Jämsänmäen osoitteessa Linnamäentie 19 sijaitsevalle vuokratalolle päätettiin myöntää purkulupa, mikäli ARA myöntää purkuavustuksen.

Jämsänkosken Urheilukalastajat ry:n hakemus jäähileasemahankkeen välirahoitukseen ja hanketukeen

Jämsänkosken urheilukalastajat ry (JUK) hakee Vesuri ry:ltä Leader -rahoitusta Hulkkion sataman jäähileaseman toteuttamiseen. Yhdistyksen tavoitteena on rakentaa yleiseen käyttöön tarkoitettu jäähileasema Jämsän Hulkkion satamaan. Jäähileasemaa voi käyttää kuka tahansa toimintaa varten laadittavien sääntöjen puitteissa. Jää tullaan luovuttamaan omakustannushintaan.

Hulkkion sataman jäähileaseman toteuttamiseen päätettiin myöntää rahoitus Jämsänkosken urheilukalastajat anomuksen mukaisesti 9.335,70 €:n, kuitenkin enintään 25 % toteutuneista kustannuksista. Avustuksen myöntämisen ehtona on, että hanke saa Vesuri ry:n Leader rahoitusta.
Mikäli hanke toteutuu, kaupunki myöntää hankkeelle välirahoituksen normaalein ehdoin enintään 28.000 €:lle.

Korona-rahoitus yritysneuvonnan, Osaava Jämsä- hankkeen jatkotoimenpiteiden sekä pandemian jälkeisiin yritysprosesseihin

Keski-Suomen liitto on avannut rahoituksen koronapandemian vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Tuki on tarkoitettu elinkeino- ja työmarkkinatoimijoille. Jämsek on valmistellut koronarahoitukseen hankehakemuksen, jolla haetaan poikkeusoloista johtuen lisäresurssia yritysneuvontaan, kehittämään Osaava Jämsä –hankkeen jatkotoimenpiteitä ja yritysyhteistyötä sekä vahvistamaan pandemian jälkeisiä yritystoimenpiteitä.

Kaupunginhallitus päätti, että Jämsän kaupungin omarahoitusosuus hankkeeseen on yhteensä 22650 euroa, joka jakaantuu vuodelle 2020 yhteensä 12196 euroa sekä vuodelle 2021 yhteensä 10454 euroa.

Täyttöluvat

Täyttölupa myönnettiin seuraaviin vakansseihin:

– Asumisen ohjaajan/sairaanhoitajan toimi Linnakotiin
– Sosiaalityöntekijän virka aikuissosiaalityöhön
– Lähihoitajan toimi Kuhmoisten kotihoitoon
– Ohjaajan toimi Kuhmoisten asuntolaan 50 % ja Kuhmoisten työ- ja toimintakeskukseen 50 %

Jämsän Terveys Oy:n palvelusopimuksen toteutuminen kaudella 1.10. - 31.12.2019

Sosiaali- ja terveyslautakunta on todennut valvontakäyntien ja niiden pohjalta tehdyn raportoinnin perusteella Jämsän Terveys Oy:n toiminnan 1.10.-31.12.2019 olleen palvelusopimuksen mukaista lukuun ottamatta lieviä poikkeamia perhepalvelukeskuksessa puheterapiapalveluissa ja henkilöstövajetta päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä lähihoitajan käyttämisestä sairaanhoitajan sijaisena ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Poikkeamisista ei esitetä sanktioita. Sen sijaan Jämsän Terveys Oy:tä kehotetaan jatkamaan rekrytointitoimenpiteitä ja korjaamaan lääkärikäyntien puutteet vanhusten asumispalveluyksiköissä sopimuksen mukaiseksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja merkitsi valvonta-aineiston hyväksyttynä tiedoksi.

Sosiaali- ja terveysjohtajan valinta/haastatteluun kutsuttavat

Kaupunginhallitus hyväksyi työryhmän ehdotuksen sosiaali- ja terveysjohtajan haastatteluun kutsuttavista. Valinnan jatkovalmistelussa toimeksiantoa jatketaan Mercuri Urvalin kanssa.

Jatkohaastatteluun kutsutaan:
Vesa Helin, yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä
Sari Hellsten, yhteiskuntatieteiden maisteri, hyvinvointijohtaja
Anna-Maija Kääriäinen, terveystieteiden maisteri, perusturvajohtaja
Mai-Stiina Lampinen, terveystieteiden tohtori, vanhustyönjohtaja
Jussi Merikallio, valtiotieteiden maisteri, yrittäjä
Kirsi Solmari, valtiotieteiden maisteri, perusturvajohtaja

Hallin kuntoportaiden rakentaminen -hanke

Hallin kuntoportaat –hanke käsittää kuntoportaiden rakentamisen Jämsän Hallin urheilukeskuksen kuntoratojen väliseen rinteeseen ja neljän kuntoilulaitteen rakentamisen kuntoradan varteen sekä urheilukeskuksen alueella olevan frisbeegolfradan muutostyöt kevään ja kesän 2020 aikana. Hankkeen toteuttajana on Hallin seutu ry.

Keski-Suomen Ely-keskus on myöntänyt tukea hankkeelle 14.482,50 euroa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 28.965 euroa. Kaupunginhallitus myönsi hankkeelle 14.000 euron välirahoituslainan normaalein ehdoin.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Tiedoksi merkittiin:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
– päätökset luonnonsuojelualueen perustamisesta Ylä-Pietilään, Kertteen kylällä, Jämsän länsi-osassa (RN:o 6:20 Ylä-Pietilä ja Ylä-Pietilä 2)

Työ-ja elinkeinoministeriö
– valtionavustushakemus kunnille yksinyrittäjien tukemiseksi

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn