Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Pääkirjastohankkeelle ehdotetaan kolmea vaihtoehtoista toteutustapaa.

Kaupunginhallitus päätti viime marraskuussa, että kirjastohanketta ei viedä eteenpäin Seppolan koulun korttelissa WasaGroupin kanssa. Päätöksen jälkeen käynnistyi selvitystyö, jonka tavoitteena oli löytää pääkirjastolle sijoituspaikka ja toteutustapa.

Pääkirjaston toteutusmalliksi on valikoitunut kolme toteutusvaihtoehtoa:

A. Pääkirjasto toteutetaan Jämsän Foorumiin vuokratiloihin
B. Pääkirjasto toteutetaan kilpailutettavana uudisrakentamiskohteena Seppolan koulun tontille. Kaupungin toiminta tapahtuu vuokratiloissa, kaksitasoratkaisuna.
C. Pääkirjasto toteutetaan kaupungin omana rakentamishankkeena

– Toteuttamisvaihtoehdosta riippumatta pääkirjasto-nuorisotilaratkaisulla olemme luomassa kaupunkilaisille olohuonetta ja matalankynnyksen kohtaamispaikkaa. Tämä luo uusia mahdollisuuksia hyvinvointityölle. Samalla voimme merkittävästi vaikuttaa Jämsän keskustan elinvoimaisuuteen ja kaupunkikuvaan, kaupunginjohtaja Hanna Helaste toteaa.

Selvitystyötä varten perustettu työryhmä on vertaillut toteutusvaihtoehtoja ja arvioinut niiden myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia suhteessa kaupunkikuvaan ja käyttäjiin. Toteutusvaihtoehtojen taloudelliset vaikutukset ovat laskennassa ja niistä tullaan tekemään yritysvaikutusten arviointi.

Kaupunginhallitus käsittelee toteuttamisvaihtoehtoja kokouksessaan 4. toukokuuta 2020.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751
kiinteistöpäällikkö Jari Ihainen p. 0400 860 068

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn