Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän sivistyslautakunta päätti hankkeen lausunnosta kokouksessaan 29.4.2020. Lautakunta käsitteli lausuntoa kirjasto- ja nuorisopalvelujen osalta.

Vaihtoehtoina ovat sijoittuminen

1) vuokralle olemassa olevaan Forumin kiinteistöön,
2) vuokralle ulkopuolisen toimijan rakennuttamaan rakennukseen,
3) kaupungin itsensä rakennuttamaan rakennukseen.

Lautakunnan lausunto perustui valmisteltuun +- -arviointiin vaihtoehdoista. 

Keskustelun aikana esittelijä teki lisäyksen ehdotuksen vaihtoehtoon sijoittuminen Forumin tiloihin: Tilat tulee kunnostaa käyttötarkoitustaan vastaaviksi. 

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Ulkopuolisen rakennuttajan rakennuttamaan uudisrakennukseen sijoittuminen vuokralle ei ole perusteltua. Hankkeessa ei toteudu suunnittelun peruslähtökohta.

Sivistyslautakunta katsoo, että pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta –hankkeen tulee tuottaa pitkälle tulevaisuuteen kantava terveellinen ja turvallinen tilaratkaisu asiakkaille ja henkilöstölle. Kirjastopalvelut ja nuorisopalvelut ovat keskeisiä kunnan tehtäviin kuuluvia palveluja myös tulevaisuudessa.

Vaihtoehtojen vertailua vaikeuttaa osin puutteelliset tiedot.

Hankkeen toteuttaminen kaupungin toimiessa rakennuttajana ja kiinteistön omistajana on näillä olemassa olevilla tiedoilla toteutuskelpoinen. Tähän vaihtoehtoon sisältyy vähiten epävarmuuksia, jos lainkaan.

Sijoittuminen Forumin tiloihin on mahdollinen mutta sen reunaehtona on, että käytettävissä ovat samantasoiset ja riittävät tutkimukset ja niiden tulokset sisäilma-asioista kuin, mitä kaupunki edellyttää omista kiinteistöistään. Mikäli asioissa ilmenisi toimenpiteitä vaativaa, on perusteltua päivittää tämän jälkeen alustava vuokra/ neliö sekä arvioida mahdolliset vaikutukset toteutusaikatauluun.

Tilat tulee kunnostaa käyttötarkoitustaan vastaaviksi. Ennen sopimuksen hyväksymistä tulee ottaa huomioon omatoimikirjastokonsepti ja sen toteuttamisen vaikutukset. Myös nuorisotilan aukioloajat ja vaikutukset on huomioitava. Lisäksi Forumin aulatilan valvontavastuut ja niistä johtuvat kustannukset tulee olla tiedossa ja sovittuna

Kaupunginhallitus käsittelee toteuttamisen vaihtoehtoja kokouksessaan 4. toukokuuta.  

Lisätietoja: torstaina 30.4. klo 11-12 sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, p. 0400 542062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn