Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti, että pääkirjasto-nuorisotila-neuvonta -hankkeen jatkoa valmistellaan vaihtoehdon A mukaan eli vuokratiloina Forumin tiloissa. Suunnitelman mukaan tilat olisivat käytettävissä keväällä 2021. Hallituksen linjauksen mukaan jatkovalmistelussa on huomioitava sivistyslautakunnan 29.4.2020 antama lausunto

Hallitus käsittelee hanketta uudelleen myöhemmin. Sen jälkeen valtuusto tekee lopullisen päätöksen.

Jukka Haaparanta teki vastaehdotuksen "valitaan vaihtoehto C (kaupungin oma rakennushanke), mutta se toteutetaan vasta sen jälkeen kun pandemian talousvaikutukset ovat tulleet esille". Vastaehdotusta ei kannatettu, joten asiasta ei äänestetty. Haaparanta jätti eriävän mielipiteen.

Forumissa on 1500 neliötä yhtenäistä tilaa. Huonekorkeus on 4 – 5 metriä. Sen kantavuus on arvioitu riittäväksi kirjastolle. Tila on esteetön. Business Network on luvannut tehdä tilaan mittavan remontin, mikäli Jämsän kaupunki sitoutuu tilan pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi.

Suunnitelman mukaan tilat ovat käytettävissä keväällä 2021.

Muut vaihtoehdot olivat kilpailutettava uudisrakennus Seppolan koulun tontilla sekä kaupungin oma rakentamishanke.

Vaihtoehdoista laadittiin yritysvaikutusten arviointi 27.4.2020. Sen mukaan toteutustavasta riippumatta hanke on myönteinen asia kaupunkikuvalle. Kirjaston sijoittuminen keskustaan lisää palvelutarjontaa, kuntalaisten liikkumista sekä keskustan elinvoimaa.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Hanna Helaste, p. 0400 742 751
kiinteistöpäällikkö Jari Ihainen, p. 0400 860 068

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn