Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on muuttanut yksinyrittäjätuen kriteeriä eläketuloa saavien yrittäjien osalta. Myös eläkkeellä olevat yksinyrittäjät voivat saada yksinyrittäjätukea.

Aiemmin muut tulonlähteet, kuten eläke- ja työtulo oli kriteereissä rajattu pois. Nyt päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada eläkettä, jos

– hän täyttää yksinyrittäjän tuen muut ehdot, eli on YEL-rekisterissä tai
– voi esittää minimissään 20.000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen ja
– taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronapandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja
– yksinyrittäjällä voidaan katsoa olevan kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Taloudellisen tilanteen katsotaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat ovat laskeneet yli 30 % 16.3.2020 jälkeen kulujen pysyessä lähes samalla tasolla. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, niin yrittäjän tulee esittää verovelkojen maksujärjestelyhakemus. Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.

Toukokuun 5. päivään mennessä yksinyrittäjän tukea on Jämsässä hakenut 166 yrittäjää. Hakijoista yli puolet on palvelualan yrityksiä.

Lisätietoja:

Jämsek Oy, toimitusjohtaja Ulla Haggrén, p. 040 526 1393

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn