Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunki valmistautuu koronarajoitusten asteittaiseen purkamiseen valtioneuvoston suositusten mukaisesti.

Kasvatus ja opetus
Sivistystoimessa valmistautumista oppilaiden palaamiseksi lähipalveluihin on tehty huomioiden valtioneuvoston asiassa antamat suositukset ja viranomaisohjeet. Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan järjestelyistä tarkemmin Wilman välityksellä. Osa opetuksesta järjestetään jäljempänä todetusti kevätlukukauden loppuun etäopetuksena

Varhaiskasvatus ja esiopetus
Varhaiskasvatus ja esiopetus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Ennalta ilmoitetuista poissaoloista annettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräaikainen maksuhyvitys päättyy 13.5.2020. Asiakasmaksuissa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymiä asiakasmaksuperusteita.

Perusopetus
Perusopetuksen oppilaat palaavat lähiopetukseen 14. toukokuuta.

Perusopetuksen lisätilat ja järjestelyt
Tilajärjestelyillä haetaan väljyyttä opetukseen. Väljyyttä haetaan myös koulukohtaisilla opetusjärjestelyillä. Jämsänjoen yhtenäiskoulun perusopetuksen käyttöön on varattu lisätiloiksi Jokivarren puukoulu ja Jämsän lukio A ja C rakennukset sekä Jämsän kristillinen kansanopisto. Jämsänkosken yhtenäiskoulu käyttää lisätiloina Gradia Jämsän luokkatiloja. Kaipolan koulu käyttää lisätilana Jokivarren puukoulua. Bussikuljetus järjestetään Kaipolan koulun pihasta ja takaisin pihaan.

Jämsän lukio jatkaa etäopetuksessa lukuvuoden loppuun asti eikä lähiopetusta anneta.

Esiopetus- ja koulukuljetuksia väljennetään varotoimenpiteenä. Väljentämisellä tarkoitetaan, että kyydissä on yhtä aikaa normaalia vähemmän oppilaita. Tällä pyritään välttämään tarpeetonta lähikontaktia oppilaiden välillä. Väljentäminen voi tapahtua esimerkiksi vuorojen määrää tai kaluston kokoa kasvattamalla taikka koulukuljetusten aikatauluja muuttamalla. Kuljetukset järjestetään mahdollisimman normaalin aikataulun mukaisesti.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen ateria- ja puhtauspalvelut
Etäopetuksen aikana alkanut ruokakassien jako jatkuu esiopetuksen ja perusopetuksen osalta vielä 11.5. alkavan viikon ajan, mutta päättyy sen jälkeen. Lukion ruokakassipalvelu jatkuu kevätlukukauden loppuun saakka. Noutopaikoista ja aikataulusta tiedotetaan erikseen.
Käytettävissä tiloissa siivous on tehostettua.

Jämsänjokilaakson musiikkiopisto
Musiikkioppilaitos jatkaa etäopetuksessa lukukauden loppuun asti eikä lähiopetusta anneta.

Kirjasto
Jämsän pääkirjasto aloittaa maanantaina 11.5. aineiston noutopalvelun niin, että asiakkaat voivat lainata varaamaansa aineistoa sekä palauttaa lainojaan.

Liikunta- ja leikkipaikat
Kaikkien Jämsän koulujen tilat, piha-alueet, liikunta- ja leikkipaikat on varattu yksinomaan koulukäyttöön kevätlukukauden aikana. Muu käyttö on kielletty.

Koulujen piha-alueita, liikunta- ja leikkipaikkoja voi käyttää 1.6.2020 alkaen huomioon ottaen kokoontumisrajoitukset ja hygieniaa koskevat suositukset.
Varhaiskasvatuksen toimipisteiden piha-alueet ja leikkipaikat on varattu yksinomaan varhaiskasvatuksen käyttöön. Muu käyttö on toistaiseksi kielletty.

Tennis- ja beach volley-kentät avautuvat kuntalaisten käyttöön 14.toukokuuta alkaen. Nurmikentät avataan 1. kesäkuuta alkaen vuoropäätöksen mukaisesti.

Muiden ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen käyttö on sallittua kokoontumisrajoituksia noudattaen. Kaikkien liikunta- ja leikkipaikkojen käytössä tulee muistaa turvaetäisyydet ja hygieniaa koskevat suositukset.

Neuvonta- ja matkailuinfo Keskuskadulla pysyy suljettuna vielä kesäkuun ajan. Mikäli valtioneuvoston antamiin rajoituksiin ei tule muutoksia, neuvonta avataan asiakkaille 1. heinäkuuta lukien. Valtioneuvoston etätyösuosituksen pysyessä voimassa kesän yli, kaikki kaupungin toimistot palvelevat asiakkaita sähköisesti ja ajanvarauksella.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn