Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Varhaiskasvatus ja esiopetus on ollut avoinna kaikille sitä tarvitseville poikkeusolojen aikana. Valtioneuvoston suositus pitää varhaiskasvatusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa siirrytään valtioneuvoston päätöksen mukaisesti normaaliolojen lainsäädännön mukaiseen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 14.5.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen 4.5.2020 sekä Opetushallituksen 6.5.2020 antamat ohjeet. Suunnitelmilla pyritään huolehtimaan sekä lasten että aikuisten turvallisuudesta. Tästä tiedotetaan tarkemmin viikolla 20.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa järjestämisessä on keskeistä arjen turvallisuudesta huolehtiminen. Tähän kuuluvat muun muassa tehostettu siivous, käsihygieniasta huolehtiminen ja lähikontaktien minimoiminen kaikissa tilanteissa. Ulkopuolisten, esimerkiksi terapeuttien vierailut ovat edelleen kiellettyjä varhaiskasvatuksessa. Huoltajat voivat neuvotella terapeutin käynnistä perheen kodissa. Perinteisiä kevätjuhlia tai yhteisiä tapahtumia ei järjestetä tänä keväänä.

Esiopetuksen ja perusopetuksen osalta ruokakassipalvelu jatkuu vielä 11.5. alkavan viikon ajan, mutta päättyy sen jälkeen. Esi- ja perusopetuksen kuljetuksia väljennetään jossain määrin varotoimenpiteenä. Väljentämisellä tarkoitetaan, että kyydissä on yhtä aikaa normaalia vähemmän oppilaita. Tällä pyritään välttämään tarpeetonta lähikontaktia oppilaiden välillä. Väljentäminen voi tapahtua esimerkiksi vuorojen määrää tai kaluston kokoa kasvattamalla taikka koulukuljetusten aikatauluja muuttamalla.

Ennalta ilmoitetuista poissaoloista annettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräaikainen maksuhyvitys päättyy 13.5.2020. Asiakasmaksuissa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymiä asiakasmaksuperusteita.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Lisätietoja:

varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen p. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn