Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Valtioneuvoston koronavirusepidemiaa koskevien rajoitteiden purkamisen vuoksi siirrytään perusopetuksessa lähiopetukseen ajalle 14. – 30.5.2020.Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.5.2020 päivittänyt ohjeen perusopetuksen lähiopetuksen järjestämistä varten. Lisäksi Opetushallitus on antanut asiassa ohjeita. Jämsän kaupungin perusopetuksessa noudatetaan näitä valtakunnallisia ohjeita sekä perusopetuslakia.

Koulua käydään loppukevään ajan normaalin lukujärjestyksen mukaisesti.
Virusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi opetus järjestetään tilojen puolesta aiempaa väljemmin Osalle kouluista järjestetään lisätiloja lähiopetusjakson ajaksi:

Jämsänjoen yhtenäiskoulun luokat 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C ja 5D opiskelevat ajalla 14.- 30.5. Jämsän lukion tiloissa (A ja C rakennukset) ja 6B-luokka Jokivarren puukoululla sekä luokat 6A, 6C ja 6D Jämsän Kristillisellä kansanopistolla.

Kaipolan koulusta opiskelee 6.-luokka Jokivarren puukoululla. Kaipolan koulusta Jokivarren puukoululle lähiopetukseen siirtyvälle luokalle järjestetään päivittäinen koulukuljetus Kaipolan koululta Jokivarren puukoululle.

Jämsänkosken yhtenäiskoulusta siirtyvät vuosiluokat 7.-9. Gradia Jämsän tiloihin Myllymäen kampukselle. Muiden koulujen (Juokslahti, Korven koulu, Koskenpää, Kuorevesi, Länkipohja) osalta pystytään väljyysvaatimukset toteuttamaan oman koulun tiloja hyödyntämällä opetuskäytössä ja opetusjärjestelyillä

Esi- ja perusopetuksen kuljetuksia väljennetään jossain määrin varotoimenpiteenä. Väljentämisellä tarkoitetaan, että kyydissä on yhtä aikaa normaalia vähemmän oppilaita. Väljentäminen voi tapahtua esimerkiksi vuorojen määrää tai kaluston kokoa kasvattamalla taikka koulukuljetusten aikatauluja muuttamalla. Asiasta tiedotetaan erikseen koteja 11.5.2020 alkavalla viikolla.

Perusopetuksen arjen kaikessa toiminnassa huomioidaan terveydenhuoltoviranomaisten linjaukset ja ohjeet viruksen leviämisen estämiseksi. Oppilaita ohjeistetaan tarkkaan käsihygieniaan, turvavälien käyttämiseen sekä fyysisten kontaktien välttämiseen. Opetustilat siivotaan tehostetusti lähiopetusjakson aikana. Välitunnit sekä kouluruokailut porrastetaan, jotta ylimääräisiltä kontakteilta vältytään. Opetusta järjestetään pääsääntöisesti vain yhdessä luokassa/opetusryhmä, jotta ylimääräisiä siirtymisiä saadaan vähennettyä. Lukuvuoden päätteeksi ei järjestetä koko koulun yhteistä juhlaa. Juhlajärjestelyt suunnitellaan erikseen.

Perusopetuksen osalta kouluruokakassipalvelu jatkuu vielä 11.5. alkavan viikon ajan, mutta päättyy sen jälkeen. Oppilas- ja opiskelijahuollosta on tiedotettu erikseen 8.5.2020.

Iltapäivätoiminta jatkuu 14.5 alkaen niille oppilaille, jotka ovat siihen aiemmin osallistuneet. Toiminnassa huomioidaan hygienia- ja turvallisuusohjeet kuin mitä opetuksessa noudatetaan. Iltapäivätoiminnasta peritään sivistyslautakunnan päättämä maksu.

Lähiopetuksen järjestämistä varten on Jämsän perusopetuksessa tehty suunnitelma, jonka aikana on asiaa käsitelty yhteistyössä Jämsän kaupungin työsuojeluviranomaisten, Jämsän kaupungin hallintoylilääkärin, logistikon, Jämsän Aterian- ja puhtauspalveluliikelaitoksen ja JUKO ry:n pääluottamusmiehen kanssa.

Lisätiedot:
ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen, p. 040 751 4731

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn