Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Seppolan koulun ja vanhan kirjaston purkamiseen esitetään määrärahaa. Tavoitteena on koulukiinteistön ja kirjaston purkaminen ensi syksynä. Sosiaali- ja terveysjohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Hellsten.

Esityslista 18.5.2020

Seppolan koulun purkaminen

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle 900.000 euron määrärahan myöntämistä entisen Seppolan kirjaston ja koulun purkamiseen vuoden 2020 lisätalousarvion yhteydessä.

Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille sekä päätös opetusministeriön rahoituksesta vuodelle 2020

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on tehnyt muutospäätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.

Jämsän kaupungin osalta verotulomenetysten korvaus vuonna 2020 on 2.030.285 euroa. Korvaus peritään kunnilta takaisin vuonna 2021 viivästyskorkoineen.

Valtiovarainministeriön päätös 7.5.2020 merkittiin tiedoksi ja päätettiin, ettei oikaisuvaatimusta tehdä.

Sosiaali-ja terveysjohtajan virkavaali

Kaupunginhallitus suoritti sosiaali-ja terveysjohtajan virkavaalin. Virkaan valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Sari Hellsten ja varalle valittiin valtiotieteiden maisteri Jussi Merikallio. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Erillinen tiedote. (linkki)

Jämsän kaupungin osallistuminen Keski-Suomen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun

Jämsän kaupunki osallistuu Keski-Suomen kuntien yhteiseen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun.

Nimikemuutokset

Kaupunginhallitus hyväksyi nimikemuutokset:
Varhaiskasvatuksessa perhepäivähoitaja muutetaan avustajaksi ja kiertävä perhepäivähoitaja muutetaan lastenhoitajaksi 1.8.2020 alkaen. Hallintopalveluissa hallintosihteerin toimi muutetaan asianhallintasihteerin toimeksi.

Hallintoylilääkärin virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus vahvisti hallintoylilääkärin virkavaalin.
Hallintoylilääkärin virkaan valittiin 16.3.2020 LT Jyri Moilanen.

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Yhdyskuntatoimen ja valvontatoimen täyttöluvat

Kaupunginhallitus päätti perustaa maankäyttöinsinöörin viran ja myöntää sille täyttöluvan. Lisäksi täyttöluvat myönnettiin katumestarin viralle, maanrakennusmestarin toimelle, kunnallistekniikan työntekijän toimelle, teknisen sihteerin toimelle ja rakennustarkastajan viralle. Maanrakennusmestarin toimi täytetään, mikäli maanrakennusmestari valitaan katumestarin virkaan.

Työohjelma II/2020 täydentäminen

Työohjelma II/2020 täydentäminen hyväksyttiin ja esitetyille uusille hankkeille annettiin aloituslupa.

Työohjelmaa täydennetään Länkipohjan taajamassa sijaitsevan Rantakujan saneerauksella. Lisäksi tehdään Talvialan alueella, Jämsänjoen varrella, sijaitsevan kevyen liikenteen väylän sillan kunnostus ja kevyen liikenteen väylän linjauksen muuttaminen helpompi kulkuiseksi vt 9:n läheisyydessä.

Jämsän kaupungin esitys Pro Ysitie ry:n hallituksen jäseneksi

Pro Ysitie ry:n hallitukseen nimettiin kaupunginjohtaja Hanna Helaste kuluvan toimintakauden loppuun saakka.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

Pöytäkirjat:

23.4.2020 Jämsän Aluelämpö Oy yhtiökokous
29.4.2020 Kiinteistö Oy Jämsän Hekohalli yhtiökokous
29.4.2020 Kiinteistö Oy Jämsän Komposiittihalli yhtiökokous

- Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.4.2020 / Asiakirjan antamatta jättämisestä tehty kantelu
- Työyhteisöselvityksen tulokset: Jämsän kaupungissa on toteutettu huhti-toukokuussa työyhteisöselvitys koskien kaupungin ylimpiä päättäjiä eli kaupunginhallituksen jäseniä, kaupunginvaltuuston puheenjohtajia ja ylimpiä virkamiehiä (johtoryhmä). Työterveyslaitoksen asiantuntijat esittävät tulokset 1.6.2020.
- Kaupunginhallituksen sähköinen kokous 26.5..
- Valtuuston kokous 8.6. klo 18 järjestetään hybridikokouksena.

Lisätietoja:

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn