Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 19.5.2020 hyväksyä toimialan lisätalousarvioesityksen ja esittää sen hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Koko sivistystoimialalla toimintatuotot vähenevät yhteensä 216 000 euroa. Toimintamenot lisääntyvät yhteensä noin 52 000 euroa ja toimintamenot vähenevät yhteensä noin 36 000 euroa. Toimintakatteen muutos yhteensä on 232 000 euroa.

Sivistystoimen lisätalousarviossa on huomioitu ne pandemiasta johtuvat vaikutukset, jotka tässä vaiheessa ovat tiedossa. Huomattavimpia ovat eri tulosalueille kohdentuvat tulomenetykset. Varhaiskasvatuksessa asiakasmaksutuotot vähenevät kautta linjan yhteensä noin 117.000 euroa. Arviolaskelma on tehty toukokuun loppuun saakka. Tavanomaisesti varhaiskasvatuksessa on noin 685 lasta, mutta poikkeusoloissa hoidossa olevien lasten määrä on vaihdellut päivittäin 160 ja 200 välillä.

Elämänlaatupalveluissa tulot vähenevät noin 94 000 euroa. Tästä suurin osa, noin 80 000 euroa, kohdentuu uimahallipalveluun. Uimahallin asiakasmääräksi arvioidaan tässä 57 000 alkuperäisen 72 000 sijaan. Uimahalli on avautumassa elokuun alussa. Myös liikennepuiston tulot arvioidaan noin 12 000 euroa alkuperäistä vähäisemmäksi. Liikennepuisto on avautumassa heinäkuun alusta.

Muutoin tuloarvion toteutumista arvioidaan vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioesitykseen mm. iltapäivätoiminnan, opistojen ja tilavuokrien osalta. Kirjastopalveluissa on budjetointivaiheessa epähuomiossa jäänyt pois Keski-kirjastojärjestelmän kulut; arviolta 10.000 €. Jyväskylän kaupunki laskuttaa nämä vuoden aikana.

Sivistyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle koulukuraattorin viran perustamisesta ja pyytää samalla täyttöluvan 1.8.2020 alkaen. Työn painopiste on toisen asteen koulutuksessa. Resurssi jäi talousarviovalmistelussa epähuomiossa pois mutta talousarvioon asiasta pystyttiin kuitenkin sisällyttämään kirjaus. Lautakunta esittää   kirjauksen mukaista 40 000 € lisämäärärahaa, josta osa kohdennetaan kuraattoripalvelun lisäksi pandemiasta johtuviin akuutteihin lisätarpeisiin.

Lisätietoja:
keskiviikkona 20.5.2020 klo 9-10

sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
puh. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn