Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungille on myönnetty 18 000 € avustusta Kestävä kaupunki –ohjelman kokeiluhaussa. Rahoitus on myönnetty esteettömän aistipolun toteuttamiseen. Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2020 – 31.3.2021.

Jämsän hankkeen tavoitteena on toteuttaa esteetön aistipolku (Path of Senses) Jämsän kaupungin keskustan puistoympäristöihin ja tuoda tarjolle aistielämyksiä kaikille aisteille: maku-, haju, näkö-, kuulo- ja tuntoaisti. Aistipolun luonnosta kumpuavia aistielämyksiä on tarkoitus rikastuttaa esimerkiksi taidetta ja teknologiaa yhdistävillä laitteilla ja erilaisilla rakenteilla. Reitin varrelle tulleen toteuttamaan opastauluja, joihin merkitään aistisymbolit (nenä, käsi, silmä, suu, korva) ja joilla opastetaan vierailijat kiinnittämään huomionsa johonkin erityiseen kohteeseen.

Kaupunkisuunnittelussa ihmisten mieltymyksiä on pitkään tutkittu valokuvien avulla. Jämsässä kokonaiskuvan muodostamisessa lähestymisnäkökulma on moniaistinen. Se tarkoittaa, että keskustan puistoympäristöjä tarkastellaan kaikkien aistien synnyttämien kokemusten ja tunnetilojen avulla. Kokonaiskuvan perusteella syntyy käsitys keskustan puistojen, jokivarren ja rakennetun ympäristön osatekijöistä.

Aistipolku linkittyy Jämsän keskustan kaupunkiympäristön kehittämiseen ja Jämsänjoen rantareitin kehittämiseen. Aistielämysten toteuttamisessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota asuinympäristön terveellisyyteen. Esimerkiksi haju- tai äänielämykset tullaan tuottamaan niin, että ne eivät lisää haju- tai melusaasteen määrää kohtuuttomasti tai häiritse asumista puiston läheisyydessä. Tämä voidaan toteuttaa uusinta teknologiaa hyödyntäen pistemäisesti.

Hakemuksia saapui koronatilanteesta johtuen Kestävä kaupunki -ohjelmahakuun hieman odotettua vähemmän, 23 kpl. Arvioinnin tuloksena rahoitettavaksi valittiin kahdeksan kokeilua.

Lisätietoja:
Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn