Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.5.2020 hyväksyä Opetus- ja kulttuuriministeriölle laaditun hakemuksen erityisavustuksen saamiseksi esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin.

Jämsä hakee avustusta 520 000 euroa, joka tullaan käyttämään henkilöstömenoihin. Valtion erityisavustusta myönnetään enintään 80 % kokonaismenoista, joten omarahoitus osuus on 150 000 euroa. Hankeaika on 1.8.2020 – 31.12.2021.

Jämsän perusopetuksessa on tavoitteena luoda toimivat käytänteet koulun toimintakulttuurin muutoksen, inkluusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamisen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.

Oppilaiden oppimisen ja kasvun tuki järjestetään joustavasti ja laajapohjaista yhteistyötä hyödyntäen. Opetushenkilöstön osaamisen kehittämisestä huolehditaan koulutuksilla ja osaamisen jakamista tuetaan järjestämällä siihen toimivat rakenteet työpäivän sisällä.

Hankkeen lähtötilanne on se, että aiempien koulutuksellisten tasa-arvon hankkeilla on pystytty aloittamaan samanaikaisopettamisen toimintatapoja ja asiasta on saatu hyviä kokemuksia. Hyviä kokemuksia on saatu myös siitä, että kouluissa on toiminut hankerahalla palkattu nuorisotyöntekijä. Nuorten on ollut helppo lähestyä nuorisotyöntekijää koulun arjessa ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ns. avoimesta koulunaloituksesta on saatu hyviä kokemuksia, sanoo ma. opetusjohtaja Sini Käkönen.

Edellä mainittuja hyviä toimintatapoja jatkamaan haetaan koulutuksellisen tasa-arvon valtionavustusta kahdeksan resurssiopettajan, kahden nuorisotyöntekijä-avustajan, kolmen erityisopettajan ja yhden opinto-ohjaajan palkkaamiseen.

Omarahoitusosuutta on vuoden 2020 talousarvioon varattu 15 000 euroa perustuen arvioon, että jaksolle 1.8.2020 - 31.12.2021 ajoittuva hankekokonaisuus olisi suuruudeltaan 250 000 euroa. Vasta avustuspäätöksen jälkeen voidaan arvioida, miten omarahoitusosuus riittää. Samalla tiedetään, missä määrin esimerkiksi sijaismäärärahoissa on liikkumavaraan kattamaan omarahoitusosuutta poikkeuksellisesta kevätlukukaudesta johtuen.

Avustuspäätöksen jälkeen sivistyslautakunta päättää omarahoitusta koskevista toimenpiteistä.

Lisätietoja: ma. opetusjohtaja - opistojen rehtori Sini Käkönen
puh. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn