Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston päätöstä kokouksessaan 27.5.2020. Sivistyslautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Länsi- ja Suomen Aluehallintovirasto on selvittänyt viraston ja Valviran valtakunnalliseen v. 2019-2020 valvontaohjelmaan sisältyen varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lapsimääriä ajalta 3-16.2.2020. Jämsän kaupungissa valvonta kohdistui Hallin, Länkipohjan, Kaipolan, Viiskulman, Koivulinnan, Palomäen, Juokslahden ja Puukilan päiväkoteihin. Tiedot kerättiin päiväkohtaisesti varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta . Henkilöstötiedoissa ilmoitettiin vain mitoitukseen laskettavan henkilöstön määrä, ei avustavaa henkilöstöä.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 23.8.2018/753 1 § mukaan päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on varhaiskasvatuslain (540/2018) 26 – 28 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa enemmän kuin viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. Päiväkodissa tulee kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 enintään viisi tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

Aluehallintovirasto toteaa, että Jämsän kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitus Hallin, Länkipohjan, Kaipolan, Viiskulman, Koivulinnan, Palomäen, Juokslahden ja Puukilan päiväkodeissa on ollut tarkasteluajankohtana varhaiskasvatuslain mukainen.

Kaikissa päiväkodeissa oli tarkasteluajankohtana yksittäisiä vapaita paikkoja. Kaikki lapset eivät ole aina läsnä päivittäin varhaiskasvatuksessa riippuen palveluntarpeista sekä ennakoimattomista poissaoloista. Nämä vaikuttavat päiväkotien henkilömitoituksessa ilmoitettuun alhaisempaan suhdelukuun.

Päiväkodeissa olevien lasten määrä vaihteluun eri aikoina vaikuttavat monet seikat. Tavallisimpia ovat vanhempien työtilanteiden vaihtelut, lapsen sairastumiset tai perhetilanteiden muutokset. Myös päiväkotien ja alueiden välillä on eroja, jotka selittävät vaihteluja, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen. Käytännön arjessa joustovara auttaa reagoimaan nopeisiinkin tilanteiden muutoksiin perheiden elämässä, jatkaa Jääskeläinen.

Lisätietoja:
varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn