Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.5.2020 hyväksyä uuden lapsiryhmän perustamisen Koivulinnan päiväkotiin ja merkitsi tiedoksi varhaiskasvatuslain ja –asetuksen muutokset 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) - ja asetus (753/2018) muuttuvat 1.8.2020. Erityisesti varhaiskasvatusasetuksen muutos päiväkodin yli kolmevuotiaiden lasten ja aikuisten väliseen suhdelukuun tarkoittaa käytännössä päiväkotien ryhmäkokojen pienentymistä enimmillään olleesta 24 paikasta 21 paikkaan. Vuoden 2020 talousarviossa arvioitiin, että tämä muutos lisää päiväkotipaikkojen tarvetta kahdella (2) lapsiryhmällä ja henkilöstölisäystä kuuden (6) työntekijän verran. Päiväkotipaikkojen lisäyksen tarve on huomioitu vuoden 2020 talousarvioesityksessä.

Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti 1.8.2020 alkaen kaikkien lapsiryhmien (lukuun ottamatta vahvemman tuen ryhmiä) rakenteellinen paikkaluku on 21, mikäli päiväkotiryhmien käytössä olevista tiloista ei muuta johdu. Ryhmän koossa huomioidaan lasten iän vaikutus (alle 3-vuotiaat) ryhmässä olevien lasten määrään.

Uusia lapsia tulee varhaiskasvatukseen ympäri vuoden. Myös Jämsänkosken alueella on lapsia tulossa varhaiskasvatukseen aiempaa enemmän. Lisäpaikkoja tarvitaan erityisesti Koivulinnan päiväkotiin. Jotta Koivulinnan päiväkotiin saadaan väljyyttä, tarvitaan yksi, tässä vaiheessa 14-paikkainen ryhmä, jossa työskentelee kaksi (2) kasvatus- ja opetushenkilöstölle asetetun kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Kun ryhmä perustetaan toimintakauden alussa, vältytään lasten siirtymiseltä ryhmästä toiseen kesken toimintavuo­den. Tilat ryhmän toimintaan pystytään järjestämään päiväkodin nykyisistä, ei ryhmien käytössä olevista tiloista eikä näin ollen ole tarvetta ulkopuolisille lisätiloille.

Näillä muutoksilla elokuussa 2020 on varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa yhteensä 633 laskennallista paikkaa ja perhepäivähoidossa 64. Varhaiskasvatuksessa jatkaa arvion mukaan syksyllä noin 520 lasta ja uusia lapsia aloittaa noin 70 yhteensä 590 lasta. Päiväkodeissa lapsia on yhteensä 532, heistä on alle 3-vuotiaita noin 80 ja esioppilaita noin 150. Perhepäivähoidossa on noin 60 lasta.

Lisätietoja:varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen
puh. 040 507 9571

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn