Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 27.5.2020 lukiolaisille tehtyä kyselyä etäopetuksen kokemuksista.

Jämsän kaupungin lukiokoulutus siirtyi etäopetukseen 17.3.2020. Samaan aikaan toimeenpantiin viimeiset ylioppilastutkinnon kokeet. Alkuvaiheessa etäopetus oli pääasiassa tehtävänantoja ja ohjausta Wilman sekä Pedanetin välityksellä. Kurssikokeet pidettiin etäkokeina.

Viidennen jakson alusta 6.4.2020 lähtien päästiin aloittamaan lukujärjestyksen mukainen etäopetus Teamsin välityksellä. Samalla laadittiin etäopetusohjeet.


Etäopetuksen kokemuksista tehtiin kysely lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille 22.4. -3.5.2020. Kysely koostui 11 monivalintakysymyksestä ja neljästä avoimesta kysymyksestä. Kohderyhmästä kyselyyn vastasi 77 opiskelijaa (46,4% kohderyhmästä).

Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että etäopetus on onnistunut olosuhteisiin nähden hyvin. Haasteena on ollut ajoittain liian suuri työmäärä, tottumattomuus etäopiskeluun ja sopivan päivärytmin ylläpitäminen.

Kyselyn perusteella voi päätellä opiskelijoiden välillä olevan eroja siinä, miten hyvin etäopiskelu sopii itselle. Joidenkin kohdalla on löytynyt uusia tapoja opiskella ja ymmärtää asioita. On myös opiskelijoita, joille itsenäinen tiedonhaku ja asioiden selvittäminen on haasteellista, toteaa lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg.

Lisätietoja: lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg
puh. 040 836 1604

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn