Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupunki teetti kesäasukastutkimuksen loka- ja marraskuun 2019 aikana. Tutkimuksen kohderyhmäksi rajattiin Jämsän ulkopuolella asuvat kesäasukkaat. Tutkimuskutsu lähetettiin kaiken kaikkiaan 944 henkilölle ja tulosten tarkistusten jälkeen hyväksyttyjä vastauksia kertyi 450 kpl. Vastausaktiivisuus tutkimuksessa oli kiitettävällä tasolla!

Itse tutkimus osoitti erityisesti sen, että kesäasukkaat ovat jo jonkin aikaa halunneet vaikuttaa lomanviettopaikkakuntansa ympäristöön ja palveluihin. Tutkimuksella saatiin kerättyä runsaasti avointa palautetta. Tutkimuksen keskeisinä johtopäätöksinä voidaan todeta, että:  

  • Ulkopaikkakunnalla asuvista kesäasukkaista löytyy runsaasti aktiivisia henkilöitä, jotka haluavat olla kehittämässä Jämsää tulevaisuudessa.
  • Perinteet ja luonto luovat vahvan perustan, jolle voidaan rakentaa tulevaisuuden elinvoimaa.
  • Haasteista huolimatta Jämsän vetovoimaisuus on kiitettävällä tasolla.

Tutkimustulokset on tarkemmin esitelty tulostiedotteessa: Jämsän kesäasukastutkimus 2019.

Kesäasukkailla oli mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö kyselyyn vastaamisen yhteydessä. Yhteydenottopyynnön jättäneet kesäasukkaat on kontaktoitu. Jämsän kaupungin brändilähettiläiksi ilmoittautuneiden henkilöiden kontaktointi on käynnissä parasta aikaa.

Kesäasukastutkimuksen tulokset on käsitelty Jämsän kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksessa. Kesäasukkaiden antama palaute tullaan huomioimaan Jämsän kaupungin palvelujen kehittämisessä. Keskeiset tulokset esitellään yrittäjille syksyn aikana järjestettävien aamukahvien yhteydessä ja kesäasukkaille tullaan järjestämään vuosittain tapahtuma, jonka tavoitteena on käydä myönteistä vuoropuhelua kesäasukkaiden kanssa. 

Lisätietoja:
Anna-Liisa Juurinen
elinvoimajohtaja
p. 040 747 7736

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn