Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

 

Jämsän sivistyslautakunta päätti jatkaa vielä tulevan lukuvuoden määräaikaisia tehtäväjärjestelyjä toimialalla. Ma. opetusjohtajana – opistojen rehtorina jatkaa KM, opistojen rehtori Sini Käkönen. Opetusjohtajan tehtäviä on puolestaan jaettu.

 

Järjestely on yhtäältä antanut eri viranhaltijoille mahdollisuuden uuden oppimiseen ja toi­saalta järjestelyssä mukana olleiden asiantuntemus on jaettu laajemman kokonaisuuden hyväksi.

 

Järjestelyn haasteet liittyvät tehtäväkokonaisuuksien laajuuteen, monitahoisuuteen ja vaativuuteen sekä niistä aiheutuviin kuormitustekijöihin. Vaativuustekijöissä painottuvat mm. perusopetuksen säädösten tarkkuus ja velvoittavuus, hanketoiminnan laajuus ja sen jatkuva laajentuminen tuovat omat vaativuustekijät tullessaan. Hanketoiminta mutta myös koko kokonaisuuden palvelutoiminnan kehittäminen edellyttäisivät työaikaa siihen. Aika­resurssi on rajallinen.

 

─ Jo tällä hetkellä perusopetus on kaupungin omassa tuotannossa henkilöstömäärältään suurin tulosalue ja sen painoarvon voi arvioida vain lisääntyvän nyt häämöttävien sote-ratkaisujen myötä. Katson, että johtamisjärjestelyissä on kaupungissa noudatettava kohtuullista yhdenvertaisuutta. Työaikaa tulee olla myös palvelujen kehittämiseen ja työmäärän on kaikilla pysyttävä kohtuullisena, toteaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä.  

Lisätietoja: sivistyslautakunnan puheenjohtaja Matti Similä, puh. 040 8693 443

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn