Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetushallitus on uudistanut perusopetuksen opetussuunnitelman arviointia koskevan luvun. Uudistuksen taustalla on tarve lisätä oppilasarvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta valtakunnallisesti. Uudistuksen myötä päivitetään myös paikallinen opetussuunnitelma otettavaksi käyttöön 1.8.2020 alkaen. Jämsän sivistyslautakunta päätti opetussuunnitelmamuutoksesta kokouksessaan 16.6.2020.

Numeroarviointi alkaa jatkossa kaikissa Suomen kouluissa viimeistään 4. vuosiluokalla. Jämsässä näin onkin toimittu jo aiemmin, joten paikalliset muutokset ovat pieniä koskien lähinnä syyslukukauden päätteeksi annettavaa väliarviointia, toteaa opetussuunnitelmatyöryhmän pj., rehtori Tuija Huikuri.

Arvosanojen vertailukelpoisuutta edistetään Opetushallituksen laatimilla päättöarvioinnin kriteereillä, jotka määrittelevät jatkossa arvosanojen 5, 7, 8 ja 9 osaamisen tason kaikissa yhteisissä oppiaineissa. Nämä kriteerit julkaistaan loppuvuodesta, ja ne otetaan käyttöön lukuvuoden 2021-2022 alussa.

Uudistuksen myötä tarkennetaan myös arvioinnin tehtäviä, ja oppimisen aikaisen, ns. formatiivisen arvioinnin osalta ei enää uusien säädösten mukaan vaadita dokumentointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Jämsässä luovutaan Wilmassa tehtävästä formatiivisesta, ns. liukukytkimien avulla muutaman kerran lukuvuodessa suoritetusta arvioinnista.

 Opetushallituksen linjausten mukaan yksilöllistettyjä oppiaineita voidaan arvioida sanallisesti nykyistä pidempään, ja kouluille annetaan entistä tarkemmat ohjeet maahanmuuttajataustaisten oppilaiden arviointia varten. Oppilaan poissaolojen vaikutukset arviointiin on niin ikään määritelty aiempaa selkeämmin.

Arviointiin liittyen syksyn 2020 aikana uudistetaan myös todistukset sekä niihin liittyvät sanalliset arviot ja arviointikeskustelujen lomakkeet.

Lisätietoja antaa perusopetuksen rehtori Tuija Huikuri, puh. 040 702 8379

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn