Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin perusopetus siirtyi etäopetukseen koronavirusepidemian vuoksi ajalle 18.3. - 13.5.2019. Siirtyminen etäopetukseen tapahtui kahden päivän valmisteluajalla halli­tuksen linjattua oppilaitosten sulkemisesta 16.3.2020. 

Jämsän sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 16.6.2020 poikkeusoloista johtuneista etäopetusjärjestelyistä tehdyn kyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan  55  % oppilaista,  42 % huoltajista ja  noin 60 % henkilökuntaan kuuluvista. Kysely toteutettiin Wilman kautta.

Kyselyssä pyydettiin arvioita mm. oppilaiden työmäärästä, tiedottamisesta, tuen riittävyydestä tehtävissä suoriutumiseen,  yhteydenpidon määrästä oppilaisiin ja koteihin, tiedon saannista liittyen lapsen koulunkäyntiin. Oppilailta ja huoltajilta kysyttiin lisäksi hyvinvoinnista. Henkilökunnalta kysyttiin mm. työmäärästä ja päivän rytmityksestä. Lisäksi kyselyssä oli avoimia kysymyksiä mm. etäopetusjärjestelyjen haasteista ja toimivuudesta. Henkilökunnalta kysyttiin mm. arvioita siitä, mitkä käytänteet jäävät voimaan etäopetusjärjestelyjen jälkeiseen aikaan.

Pääosa (90 %)  kyselyyn vastanneista oppilaista oli sitä mieltä, että opettaja tai ohjaaja on ollut sopivasti yhteydessä oppilaaseen etäopetusjakson aikana. Reilu kolmannes oppilaista oli sitä mieltä, että työmäärä on ollut liian suuri. Huoltajat olivat pääosin tyytyväisiä etäopetusjärjestelyjen sujumiseen sekä oppilaiden työmäärään.  Henkilökunnan vastauksissa työmäärän arvio jakaantuu lähes tasan: 51 %  oli sitä mieltä, että työmäärä etäopetuksen aikana on ollut liian suuri ja 49 % sitä mieltä, että työmäärä on ollut sopiva. 

─ Sosiaalisten kontaktien väheneminen harmitti ja aiheutti huolta. Ruokakassipalvelua arvostettiin. Osaava henkilökunta sai kiitosta ketterästä digiloikasta muutaman päivän valmistautumisajalla. Tulokset tullaan käsittelemään lukuvuoden alussa oppilaiden, kotien ja henkilökunnan kanssa.  Näin hyödynnämme tuloksia tulevan lukuvuoden ei toivottuun mutta mahdolliseen tilanteeseen, jossa lähiopetus ja etäopetus vuorottelisivat tautitilanteesta johtuen, toteaa ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen.  

Lisätietoja: ma. opetusjohtaja-opistojen rehtori Sini Käkönen, puh. 040 751 4731

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn