Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Keski-Suomen kunnille ja sote-kuntayhtymille 9 miljoonan euron rahoituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen maakunnalliseen valmisteluun.

Myönnetty rahoitus jakautuu Keski-Suomessa kahteen kokonaisuuteen, joissa kummassakin Jämsän kaupunki on mukana. Hankkeilla tähdätään yhteneväisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen hallitusohjelman kirjauksien mukaisesti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeella kehitetään nykyisistä terveyskeskuksista laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, josta maakunnan asukas saa palvelunsa sujuvasti.

Konkreettisia toimenpiteitä on vastaanottotoiminnan kehittäminen hoitoonpääsyn parantamiseksi, jonojen purku mm. etäpalveluiden avulla, yhteisesti määritellyt palvelu- ja hoitoketjut mm. mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä eri ammattilaisten yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022.

Keski-Suomen sote-rakennehankkeella vahvistetaan maakunnan sote-toimijoiden yhteistyötä, määritellään ja yhtenäistään palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen liittyviä toimintamalleja.

Pääpainona on erilaisten teknologisten ratkaisujen ja maakunnassa käyttöönotettavan yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen. Valmistelu toteutetaan vuosina 2020–2021.

Ministeriön tiedote valtionavustuksista 

Lisätietoja:
Hankehallinnoijan edustaja, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen sisällöt: Muuramen palvelujohtaja Simo Oksanen, p. 040 552 1263
Rakennehankkeen sisällöt: Saarikan SoTe-kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola, p. 044 4598 561 ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin digijohtaja Jari Porrasmaa, p. 044 307 1561

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn