Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Koulutyö Jämsän kaupungin lukiossa käynnistyy ma 10.8.2020. Korona-pandemiasta johtuen lukiolle on laadittu ohjeet opetuksen käytännön järjestelyihin liittyen. Ohjeet on laadittu yhteistyössä lukion henkilökunnan, lukiokoulutuksen rehtorin sivistystoimialan hallinnon, kaupungin hallintoylilääkärin ja Jämsän Ateria- ja puhtauspalveluliikelaitoksen kanssa. Ohjeet perustuvat Opetushallituksen antamaan ohjeistukseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 4.8. antamiin suosituksiin.

Tilanne koronaepidemian suhteen on Jämsässä rauhallinen. Uusia tapauksia ei ole todettu alueella viime kevään jälkeen. Koronavirus ei kuitenkaan ole kadonnut, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä hygieniaan ja tartunnoilta suojautumiseen.

Erityisen tärkeää on huomioida, että lähiopetukseen tai lukion muuhun toimintaan ei pidä tulla sairaana tai oireisena. Pienimpienkin oireiden ilmaantuessa jäädään kotiin. Oireisten tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin. Testiin pääsee ensisijaisesti ottamalla yhteyttä omaan terveysasemaan tai virka-ajan ulkopuolella Jämsän Terveyden päivystykseen. Ohjeissa korostetaan käsihygienian sekä yskimis- ja niistämishygienian ja turvallisuuden merkitystä. Jämsän hallintoylilääkäri on tarkentanut allergiaoireista johtuvia menettelytapoja.

Koulutyö toteutuu lähiopetuksena. Opetus toteutetaan lukujärjestyksien mukaisesti lukion tavanomaisissa tiloissa ja ympäristöissä. Lukiolaki mahdollistaa opetuksen järjestämisen myös etäopetuksena sekä lähi- ja etäopetuksen yhdistelmänä. Lukion aloittavilla opiskelijoilla opiskelu pyritään toteuttamaan lähiopetuksena. Opetus toteutetaan kuitenkin tartuntatautitilanteen edellyttämällä tavalla.

Ylioppilaskokeiden järjestämisessä noudatetaan ylioppilastutkintalautakunnan ohjeita ja määräyksiä. Tartuntatautitilanne voi aiheuttaa niissä erityisiä tila- ja yms. järjestelyjä.

Käytänteet muuttuvat mm. niiltä osin, että isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Vanhempainillat järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä hyödyntämällä. Mikäli koronatilanne sallii ylioppilasjuhlan järjestämisen, se pidetään lauantaina 29.8.2020 klo 10.30-12.30 Paunun koulun liikuntasalissa.

Jämsän kaupungin hallintoylilääkäri suosittaa, että lukion opiskelijat käyttävät joukkoliikenteessä kankaista suojusta (esimerkiksi huivia), joka peittää nenän ja suun. Tämä vähentää pisaroiden leviämistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) valmistelee parhaillaan maskien käyttöä koskevaa suositusta. Suosituksen valmistelu on vielä keskeneräinen. Suosituksen antamisen jälkeen hallintoylilääkäri tulee antamaan tarkentavat ohjeet asiasta.

Lukiokoulutukseen valmistellaan suunnitelma siitä, miten sekä minkälaisin toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen niin vaatiessa järjestetään. Osaan muutoksista voidaan varautua ennakolta, mutta tilanteet voivat vaihdella myös ennakoimattomasti. Yleisten linjausten valmistelu on käynnistetty.
Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään keväällä toteutetun kyselyn tuloksia ja kehitetään kevään etäopetusjakson aikana toimiviksi osoittautuneita opetuskäytäntöjä. Suunnitelmasta tiedotetaan erikseen.

Tartuntatautitilanne voi muuttaa nopeastikin viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Tästä seuraa, että Jämsän kaupungin ohjeet päivittyvät ja tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Tiedotamme muutoksista.

Tutustu ohjeeseen tästä: https://www.jamsa.fi/palvelut/kasvatus-ja-koulutus

Jämsän kaupunki toivottaa turvallista alkavaa lukuvuotta 2020-2021.
Tervetuloa lukio-opintojen pariin.

Lisätietoja:
lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg, puh. 040 836 1604

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn