Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupungin sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaiset ja oppilaitosten oppilas- ja opiskeluhuoltohenkilöstö tarjoavat psykososiaalista tukea vaikeassa tilanteessa oleville perheille.

Paperitehtaan sulkeminen on suuri tragedia koko Jämsälle vaikuttaen lukuisten jämsäläisten perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Erityisen suurta huolta on tehtaan työntekijöiden perheissä ja heidän läheisillään. Kriisitilanteissa tukea ja keskusteluapua tarjotaan aktiivisesti.

UPM:n työtekijöille tukea on tarjolla oman työterveyshuollon kautta. Mikäli puoliso ei ole työterveyshuoltopalveluiden piirissä, voi elämäntilannekriisiin saada tukea terveyskeskuspsykologilta.

Mielenterveyskeskuksessa huomioidaan jo olemassa olevat asiakkuudet, muista palveluista ohjataan tarvittaessa sinne.

Koulut ja varhaiskasvatuksen toimipisteet ovat tärkeitä arjen tukiyksiköitä lapsille, nuorille, huoltajille ja aikuisopiskelijoille. Oppilaitoskohtaiset yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät huomioivat rakennemuutostiedotteen toiminnassaan. Koulujen terveydenhoitajilta, kuraattoreilta ja psykologeilta voi saada yksilö- ja perhekohtaista keskusteluapua, ohjausta ja neuvontaa sekä lähi- että etäpalveluna. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai Wilma-viestillä ensisijaisesti oman oppilaitoksen nimettyyn työntekijään.

Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä oman neuvolan terveydenhoitajaan tarvitessaan tukea vanhemmuuteen tai lasten ja perheen tilanteeseen.

Koulujen ja oppilaitosten sekä varhaiskasvatuksen koko henkilöstö on valmiina oppilaiden ja opiskelijoiden palvelutarpeen kartoittamiseen ja tarvittavan tuen piiriin ohjaamiseen.

Koteja, oppilaita ja opiskelijoita tiedotetaan erikseen asiasta.

Opiskeluhuollon tiedote

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Hellsten p. 040 183 6444
Sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn