Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Keski-Suomen kansanedustajat edellyttävät nopeita ja vaikuttavia toimia Jämsän seudulle

Keski-Suomen kansanedustajien kannanotto 31.8.2020

Kaipolan tehtaan sulkeminen Jämsässä aiheuttaa erittäin mittavat inhimilliset ja taloudelliset menetykset. Keski-Suomen kansanedustajat kantavat huolta tehtaan työntekijöiden ja heidän läheistensä sekä koko seudun elinvoiman puolesta.

Kaipolan tehtaan sulkemisen myötä työpaikkoja tehtaalta ja sen toimittajaverkostosta katoaa yli 1 200. Menetys on jopa 15 % Jämsän työpaikoista ja kaksinkertaistaa jo lähtötilanteessakin korkean työttömyyden. Kokonaisuudessaan taloudelliset vaikutukset Jämsän kaupungille ovat 25 - 30 milj. euroa vuodessa. Vaikutus pelkästään verotuottoihin on 17 % koko verorahoituksesta.

• Kansanedustajat pitävät tärkeänä, että työttömiksi jääville ihmisille tarjotaan kaikki tarvittavat tukitoimet, jotta mahdollisimman moni heistä pääsisi nopeasti siirtymään uuteen työhön. Lisäksi Jämsän kaupungille tulee kanavoida riittävät resurssit inhimillisen hädän hoitamiseksi ja koko yhteisön tulevaisuususkon palauttamiseksi.

• Jämsän uudistus- ja investointitoimenpiteet on olennaista sisällyttää EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) kansalliseen suunnitelmaan. Toimenpiteet kytkeytyvät muun muassa metsä- ja biotuoteteollisuuden, ilmailuteollisuuden (Patria) ja matkailun kilpailukykyyn ja uudistumiseen.

• Jämsän seudun elinvoiman ja teollisuuden toimintaedellytysten tukemiseksi ja parantamiseksi Keski-Suomen kansanedustajat vetoavat maan hallitukseen nopeiden tiehankkeiden käynnistämiseksi. Kansanedustajat esittävät suunnitteluvalmiudeltaan välittömästi toteutettavissa olevien toimenpiteiden käynnistämistä Jämsän alempiasteisella tieverkolla (kustannusarvioltaan 6 milj. euroa) sekä valtatiellä 9 välillä Jämsä-Jyväskylä (9 milj. euroa).

• Kansanedustajat muistuttavat, että raideyhteyksien kehittämiseksi tulee huolehtia yhteysvälin Jyväskylä-Tampere suunnittelun viivästyksettömästä etenemisestä. Tarvitaan ratasuunnitelmatasoisten suunnitelmien nopeaa edistymistä ja sitoutumista ensivaiheen toimenpiteiden toteuttamiseen. Ratayhteyden kehittäminen parantaa huomattavasti Keski-Suomen vientivetoisen metsä- ja teknologiateollisuuden globaalia kilpailukykyä sekä ihmisten sujuvaa liikkumista.

• Keski-Suomen kansanedustajat vetoavat myös sosiaali- ja terveysministeriöön, että se myöntäisi jatkoluvan Jämsän Jokilaakson sairaalan perusterveydenhuollon ympärivuorokautiselle päivystykselle ja kirurgiselle toiminnalle 1.1.2021 lukien. Ympärivuorokautinen päivystys on työpaikkojen, kuntalaisten, palveluiden ja epidemian varautumisjärjestelyjen kannalta äärimmäisen tärkeä. Jatkoluvan epäämisen vaikutus olisi noin 240 työpaikkaa, mikä olisi seudulle kohtuuton menetys Kaipolan tehdasuutisen jälkeen.

Kansanedustajat painottavat eri toimijoiden luottamuksellisen ja avoimen yhteistyön merkitystä hyvien ratkaisujen löytämiseksi Jämsän seudulle ja jämsäläisille.

Keski-Suomen kansanedustajat

Keski-Suomen kansanedustajien kannanotto (pdf)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn