Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Jämsän kaupungin ehdotusluonnosta valtion tukitoimiksi äkillisessä rakennemuutostilanteessa esiteltiin tänään kaupunginvaltuustolle.

– Ehdotuksessa kyseessä on tässä vaiheessa luonnos, se on vielä tarkastettava ja viimeisteltävä. Aikataulu on todella kiireinen. Ehdotus on lähdössä valtion kehysriiheen, joka on jo tämän viikon lopulla, kaupunginjohtaja Hanna Helaste toteaa.

Välittöminä toimina kehittämishankkeiden käynnistäminen

Välittömät toimet elinkeinoelämän elvyttämiseksi sisältää kaksi nopeasti käynnistettävää kehittämishanketta. Toinen vahvistaa Jämsän kaupungin yritysneuvonnan resurssia ja toinen vastaa suoraan yrityksiltä tulleeseen kysyntään. Rahoitettavaksi esitetään lisäksi kahdeksaa yritysten kehittämiseen kohdentuvaa kehittämissalkkua, joiden toimenpiteet määritellään tarvepohjaisesti. Edelleen esitetään rahoitettavaksi Kaipolan yritysekosysteemin rakentamisessa tarvittavaa työtä ja liiketoimintaympäristön kehittämistoimia, joilla voidaan varmistaa uusien korvaavien työpaikkojen syntyminen.

Kolmella erillisellä matkailualan kehittymistä tukevalla hankkeella monipuolistetaan palvelutarjontaa, kehitetään matkailuinfrastruktuuria ja lisätään Himoksen ja Jämsän seudun tunnettuutta sekä kotimaassa, että ulkomailla.

Työllisyysperusteiset investoinnit ja toimintaympäristön kehittäminen

Esitysluonnos sisältää kuusi ehdotusta työllisyysperusteisiksi investoinneiksi, joista kaksi toteutettaisiin Jämsän kaupungin omistaman Jämsän Yrityskiinteistöt Oy:n toteuttamana ja neljä muuta olisivat Jämsän kaupungin asiakasyritysten toteuttamia. Asiakasyritysten toteuttamille hankkeille esitetään 35 % investointitukea. Kaksi hankkeista vahvistaa Himoksen matkailukeskuksen kehittymistä.

Toimintaympäristön kehittämiseen esitetään 9-väylän turvallisuuteen ja läpäisykykyyn sekä ilmailuteollisuuden ja Himoksen toimintaympäristön kehittämiseen liittyviä hankkeita. Kaikilla esitetyillä hankkeilla on myönteisiä elinkeinovaikutuksia.

Lisäksi ehdotusluonnoksessa tuodaan esille tarpeita liittyen psykososiaalisen tukeen, työttömyystilanteen ratkaisemiseen ja tutkimushankkeen rahoittamiseen.

Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusluonnosta maanantai-illan kokouksessa. Valmistelu jatkuu kaupunginhallituksen evästyksen pohjalta.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Hanna Helaste p. 0400 742 751
Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen p. 040 747 7736

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn