Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Opetushallitus on jakanut 17 miljoonaa euroa valtionavustusta lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja muihin tukitoimiin. Näin pyritään tasoittamaan kevään 2020 koronavirustilanteen aiheuttamia vaikutuksia. Avustusta sai yhteensä 229 lukiokoulutuksen järjestäjää.

Jämsän lukion hankkeelle on myönnetty avustusta 39 900 euroa. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 42 000 euroa, josta kaupungin omavastuu on 2 100 euroa. Avustusta saa käyttää lisäopetuksesta sekä ohjauksen ja tukitoimien lisäämisestä aiheutuviin henkilöstömenoihin. Avustuksen käyttöaika alkaa välittömästi ja päättyy 31.7.2021.

Jämsän lukiossa hankkeen aikana kerätään tietoa kevään etäopiskelujakson aikaisista oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen liittyvistä ongelmista. Kerran viikossa järjestetään tukiklinikka missä on paikalla opettajia eri aineryhmistä. Opiskelija voi saada henkilökohtaista tukiopetusta toivomissaan asioissa. Oppimisen tuki kohdistetaan erityisesti niille opiskelijoille, joilla on ollut oppimisvaikeuksia tai elämänhallinnan haasteita.

Lisäksi kartoitetaan etäopetuksesta johtuva lisääntynyt ohjauksen tarve. Kootaan huolilista ja muut raportit, joissa todennetaan koronaviruksen vaikutus lukio-opiskelun etenemiseen. Hankkeen rahoituksella vahvistetaan myös opiskeluhuollon palveluja.

Lisätietoja:
Lukiokoulutuksen rehtori Juha Damskägg
p. 040 836 1604

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn