Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus hyväksyi sote-lausunnon sekä esityksen Keski-Suomen liiton toiminnasta. Nykyinen sote-lakiluonnos vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoon.

Esityslista
Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Jämsän kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista

Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat pyytäneet kunnilta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta koskien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä koskevaa uudistusta. Esityksen mukaan Suomeen muodostetaan 21 sote-maakuntaa, joille siirtyy kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävät.

Jämsän kaupungin arvion mukaan nykyinen sote-lakiluonnos vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotantoon. Niiltä osin, mitä julkiseen hallintotehtävään liittyvää palvelutarpeen arviointia on annettu yksityisen palveluntuottajan tehtäväksi, tulisi ulkoistus-sopimuksia tarkastella uudelleen.

Jämsän lausunnossa todetaan muun muassa, että sosiaalihuollossa palvelutarpeen arvioinnin irrottaminen muusta viranomaistoiminnasta ei tulisi olla mahdollista. Lainsäädännön tulisi mahdollistaa jatkossakin perusterveydenhuollon mahdollisuus ympärivuorokautiseen päivystykseen erityisluvalla. Ulkoistustapauksissa on huolehdittava tilaajaorganisaation vahvuudesta ja ajantasaisesta osaamisesta. Ulkoistuksen purkaminen johtaisi Jämsässä sote-palvelujen tason rajuun heikkenemiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi lausunnon lisättynä lauseella: ”Ensihoito tulee säilyttää sosiaali- ja terveydenhuollon alaisuudessa väestön ikääntymisen aiheuttaman palvelutarpeen vuoksi sekä sen kehittämisen varmistelemiseksi.”

Jämsän kaupungin avoin lausunto sote-lakiluonnoksesta. (linkki)

Jämsän kaupungin esitys Keski-Suomen liiton toiminnasta vuosille 2021-2022

Keski-Suomen liitto on pyytänyt kunnilta näkemyksiä liiton toiminnan sisällöstä, tavoitteista ja painopisteistä tuleville vuosille. Jämsän kaupungilla ei ole huomautettavaa Keski-Suomen liiton talousarvioon. Keski-Suomen liitto on jatkanut aktiivista ja tuloksellista edunvalvontaa maakunnan kehittämiseksi hyvässä yhteistyössä keskisuomalaisten kuntien kanssa. Aktiivista otetta edunvalvontaan on syytä jatkaa. Keski-Suomen liitto on toiminut ketterästi, palvelualttiisti ja Jämsän kaupungin rinnalla myötäeläen poikkeuksellisen hankalassa yhteiskunnallisessa tilanteessa.

Täyttöluvat

Kuhmoisten avohoitoon, asuntolaan, kotihoitoon ja vuodeosastolle myönnettiin täyttöluvat terveydenhoitajan, fysioterapeutin, lähihoitajan ja kahdelle sairaanhoitajan toimelle.

Kiinteistön Hepovaarantie 17 myynti

Jämsänkosken Orivuoressa sijaitseva kaupungin vanha varasto on ollut myytävänä Huutokaupat.com sivulla. Rakennuksen kokonaispinta-ala on n. 300 m² ja tontin pinta-ala on 2667 m². Myyntiesite on esityslistan liitteenä. Korkein tarjous on 15.552 euroa.

Orivuoren vanha varasto päätettiin myydä korkeimman tarjouksen perusteella myyntiesitteen ehdoilla.

Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat

– Kuntavaalien ulkomainoskehikot hoitaa Avitus
– Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 5.10.
– Yrittäjäjuhlaan ilmoittautuminen: puheenjohtajat ja kolme viranhaltijaa

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn