Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallitus päätti osallistumisesta useaan hankkeeseen ja hyväksyi mm. perintörahojen käyttämisen lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Esityslista

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Talouden toteuma elokuun lopussa

Verotulot ovat noin 2,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2019 yhteisöveron jako-osuuden nostosta johtuen. Myös henkilöverotuloissa on tasaista kertymää parempi toteutuma. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tuloslaskelman 31.8.2020.

Lausunto maaseutuhallinnon Keuruun yhteistoiminta-alueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta 2021

Kaupunginhallituksen mielestä Jämsän kaupungilla ei ole huomauttamista Keuruun yhteistoiminta-alueen vuoden 2021 talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.

Kiinnitysten vapauttaminen Metsäpynttä alueelta / Himos Resort

Himos Resort on pyytänyt tonttien vapauttamista kiinnityksistä.

Kaupunginhallitus päätti antaa suostumuksen kiinnitysten 523/16.9.2011/7345, 523/16.9.2011/7346, 523/16.9.2011/7347 ja 523/16.9.2011/7348
vapauttamiseksi tonttien 182-40-4639-2, 182-40-4639-5 ja 182-40-4639-6 osalta.

Kaupungin saama perinnön käyttösuunnitelman laatiminen

Jämsän kaupunki on saanut noin 430.000 euron perinnön, jonka ehtojen mukaisesti se käytetään lapsiperheiden sosiaalityöhön. Varoilla perustetaan kahden vuoden määräajaksi kolme perheohjaajan toimea ja yksi sosiaalityöntekijä virka. Tehtävät kohdennetaan avoperhekuntoutukseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen tekemän suunnitelman perintövarojen käytöstä.

Laava - laatua ja vaikuttavuutta työllisyyden hoitoon ESR-hanke

Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt Jämsän kaupunkia mukaan hankkeeseen, jonka tavoitteena uusien työvoimapalveluiden kehittäminen ja tulos- ja vaikuttavuusperusteisten hankintojen kehittäminen. Palvelut kohdennetaan alle 30-vuotiaille, osatyökykyisille ja yli 50-vuotiaille.

Kaupunginhallitus päätti osallistua Laava - laatua ja vaikuttavuutta työllisyyden hoitoon -hankkeeseen.

Osallistava budjetointi -pilottihanke

Yksi elinvoimaohjelmaan kirjatuista kumppanuuden vahvistamisen toimenpiteistä on osallistavan budjetoinnin pilotoiminen Elävät kylät -hankkeen kanssa. Testauksen pohjalta rakennetaan sähköinen työkalu.

Kaupunginhallitus myönsi 15 000 euron rahoituksen osallistuvan budjetoinnin pilotoimiseen Elävät Kylät -hankkeen kanssa.

Kuntarahoitusosuus POLKU - Bio- ja kiertotalouden oppimispolku: kohti resurssiviisautta ja planetaarista hyvinvointia -hanke

Hankkeen tavoitteena on bio- ja kiertotalousliiketoiminnan osaamisen kasvattaminen, innovaatiotarpeisiin vastaaminen ammatillisen ja akateemisen biotalouden koulutusohjelman kautta. Hanke toteutetaan 1.1.2021 – 31.8.2023. Koulutusohjelmassa on mahdollista aloittaa syksyllä 2023.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen kuntarahoituksen osuudeksi 30 000 euroa, joka jakaantuu kolmelle vuodelle

Edustajan nimeäminen Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeilun yhteistyöryhmään

Kaupunginhallitus valitsi Keski-Suomen työllisyyden kuntakokeilun yhteistyöryhmään edustajakseen työhönvalmentaja Eeva Heinisen ja elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurisen ja heidän varajäsenikseen Merja Huhtalan ja Marko Leppäsen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen hulevesimaksusta luopumisesta

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan lisäyksen, että kuntalaisaloitteen osalta kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan
teknisen lautakunnan päätökseen ja päättää palauttaa asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Kuntalaisaloitetta ei ole käsitelty kuntalain mukaisesti.

Äänestyksen jälkeen valtuustoaloitte palautetaan takaisin valmisteluun toiveena, että "hulevesibyrokratiasta ja maksusta luovutaan". Äänestystulos oli 5-4.
Palauttamista kannattivat Pekka Laaksonen, Jukka Haaparanta, Seija El Sayed, Markku Kankainen ja Jorma Poti. Sitä vastustivat Lotta Ahola, Mika Kyrö,
Sanna Rajala ja Ulla Patronen.

Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomio

Keski-Suomen käräjäoikeus on 25.9.2020 antanut tuomion Jämsän kaupungin ja Himos Resortin välisessä asiassa. Kanteen mukaan vastuu Salavantien ja kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista Himospyntän alueelle kuuluu vain Jämsän kaupungille. Sen lisäksi maksujärjestelyistä kesäkuussa 2017 tehtyä sopimusta ei pidetty pätevänä.

Oikeus velvoittaa Himos Resortin suorittamaan Jämsän kaupungille yli 80 000 euron korvauksen sekä korvaamaan noin 22 000 euron oikeudenkäyntikulut. Oikeus myös hylkäsi Himos Resortin vastakanteen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen käräjäoikeuden päätöksen L19/2332.

Maankäytön suunnittelijan täyttölupa

Kaupunginhallitus myönsi kolmen vuoden määräaikaisen täyttöluvan maankäytön suunnittelijan toimelle.

Vammaispalveluohjaajan toimen sosiaalityöntekijän viran täyttöluvat vammaispalveluun

Täyttöluvat tuotiin suoraan kaupunginhallituksen käsittelyyn rekrytoinnin käynnistämisen nopeuttamiseksi. Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan vammaispalveluohjaajan toimelle ja sosiaalityöntekijän viralle.

Hepovaarantien kiinteistön myynti

Kaupunginhallitus päätti myydä purkukuntoisen omakotitalon korkeimman tarjouksen perusteella, 6 700 euroa.

Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn