Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 15.10.2020 liittyä uuteen Jyväskylän kaupungin vetämään kirjastohankintojen yhteishankintamenettelyyn .

Taustalla on KL-Kuntahankinnat Oy ja Hansel Oy fuusioituminen v. 2019, jolloin Hansel linjasi strategiassaan, että kirjastokirjallisuutta ei lähdetä enää kilpailuttamaan kuntien yhteishankintana. Jämsällä on ollut sopimus asiasta KL-Kuntahankintojen kanssa mutta käytännössä sopimus ei ole toteutunut kilpailutuksista tehtyjen muutoksenhakujen johdosta.

Ulkopuolisen yhteishankintayksikön nyt puuttuessa on Keski-kirjastokimpan sisällä suunniteltu mahdollisuutta perustaa Jyväskylän kaupungin vetämä hankintarengas kirjastoaineistoja varten.  Jyväskylän kaupunki kerää 31.10.2020 mennessä yhteishankintaan halukkailta Keski-Suomen kunnilta sitovat ilmoittautumiset. Hankintarenkaaseen osallistumisen kustannukset ovat noin 2 000 € ja ne katettaisiin talousarviosta.

Yksittäiselle kunnalle etuna on työlään kilpailuttamistyön sekä riskien hallinta. Kirjallisuuden lisäksi on mahdollisuus sisällyttää myös av-aineistohankinta. Lehtitilauksia ei oteta mukaan, niiden osalta on voimassa KL-Kuntahankintojen aikanaan kilpailuttama sopimus, jota Jämsän kirjastokin käyttää.  

-On muodostumassa iso, EU-kynnysarvon ylittävä kilpailutus ja sen lopullinen arvo riippuu mukaan tulevien kuntien määrästä. Mahdollisuutena voidaan pitää suurten volyymien kautta edullisempia hintoja, toisaalta suuret volyymit voivat myös herkemmin tuottaa oikaisuvaatimuksen tai valituksen, toteaa kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen.

Jämsän kirjaston hankintavolyymi neljän vuoden sopimuksessa on arviolta 260 000 €, mikäli av-aineisto otetaan sopimukseen mukaan. Tarve tähän arvioidaan prosessin edetessä. Kirja-aineiston osalta volyymi on noin 230 000 €. Tavoitteena on saada sopimus valmiiksi ja käyttöönotettavaksi alkuvuonna 2021. Hankinnan arvo lasketaan neljälle vuodelle, mutta muuten hankintalaki edellyttää vain, että hankinta aika ajoin avataan kilpailulle. Optiovuodet ovat mahdollisia.

Lisätietoja 19.10.2020 alkaen kirjastopalvelupäällikkö Merja Mäkinen
puh. 040 832 1123

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn