Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.10.2020 sivistystoimialan vuoden 2021 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2022-2023 ja esittää sitä edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksymistä varten. Samalla hyväksyttiin myös sivistystoimialan henkilöstösuunnitelmaehdotuksen vuodet 2021-2023 esitettäväksi  edelleen kaupunginhallitukselle hyväksymistä varten.

Talousarvion tavoitteet on valmistelu strategian linjausten mukaisesti. Sivistyslautakunta on päättänyt tavoitteille painopistealueet, jotka pääosin kiinnittyvät hyvinvointikertomukseen. Nämä painopistealueet arvioidaan lautakuntatasolla. 

Sivistyslautakunnan hyväksymässä talousarvioesityksessä toimintakate on noin 34 866 000 € ja nousua vuode 2020 lisätalousarvioon nähden on noin 0,2 %. Edellä mainitussa on huomioitu sivistyslautakunnan 15.10.2020 tekemä päätös olla korottamatta vuoden 2021 taksoja ja maksuja. Asiakasmäärien arvioitu väheneminen on huomioitu tuottoarviossa. Toimintatuottojen kasvu johtuu lähinnä hanketoiminnan avustuksista. Varhaiskasvatuksen tuottojen arvioidaan vähentyvän noin 8 %, vaikutus noin 55 800 euroa. Mukaan ei ole arvioitu budjettiriihen linjauksia 1.8.2021 voimaan astuvista maksujen alentumisista. Asiaan joudutaan palamaan lisätalousarviossa 2021.

Toimintakuluissa on mukana hanketoiminnan kustannukset ja niiden omavastuuosuudet, jotka vaihtelevat 5 -20 % välillä. Omarahoitusosuudet ovat v. 2020 nähden 110 000 € suuremmat.  Esityksessä on yhtäältä joissakin tiliryhmissä nousua ja toisaalta vastaavasti laskua.  Esitys varautuu oppivelvollisuusuudistukseen; vaikutus noin 80 000 € syksyn 2020 osalta. Kustannukset koostuvat oppikirja- ja materiaalihankinnoista, oppilaanohjauksesta ja tutkintoon valmentavan koulutuksen suunnittelutyöstä. Sivistyslautakunta esittää varhaiskasvatuksen opettajien ja esimiesten palkkaohjelmaa, jotta kaupungin kilpailukykyä työmarkkinoilla kohentuisi. Koulutusmatkailun käytännön toimiin ei arvioida v. 2021 olevan mahdollisuuksia koronaepidemiasta johtuen.

Henkilötyövuosiksi vuodelle 2021 arvioidaan 460 htv.  Henkilöstömäärä kasvaa johtuen ennakoimattomasta hanketoiminnan laajentumisesta jo vuoden  2020 aikana.  Vuodelle 2021 hanketoiminnan laajuus olisi 16 htv suurempi vuodelle 2020 arvioituun nähden.  Henkilöstömäärän arvioidaan lähtevän laskemaan taloussuunnitteluvuosina johtuen lasten ja nuorten ikäluokkien pienenemisestä. Tasu-vuonna 2022 henkilöstömäärän arvioidaan olevan alle tilinpäätöksen 2018, joskaan hanketoiminnan laajuutta on vaikea ennustaa. 

Lisätietoja sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen
p. 0400 542 062

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn