Jämsän Keskuskatu kesällä 2020

Kaupunginhallituksen kokous järjestettiin etäyhteydellä koronatilanteen vuoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi muun muassa lausunnon maakuntakaavasta, Vuoden urheilijapalkinnon sääntömuutokset ja teki esityksen äitienpäiväkunniamerkkien saajista.

Esityslista 19.10.2020

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin merkittiin tiedoksi.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuvien
verotulomenetysten korvaus vuonna 2020

Vuonna 2020 toteutetuista verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista johtuva uusi veronlykkäysten korvaus Jämsän osalta on 423.268 euroa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen muuttuneen valtionosuuslainsäädännön ja sen perusteella lasketun Jämsän kaupungin valtionosuuden vuodelle 2020.

Jämsän lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä vireilletulosta kuuluttaminen

Kaupunginhallitus antaa esityslistan mukaisen lausuntonsa maakuntakaavan 2040 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä siinä esitetyistä muutostarpeista seudullisesti merkittävään tuulivoimatuotantoon, liikenteeseen ja hyvinvoinnin aluerakenteeseen. Valittuja tarkasteltavia teemoja pidetään hyvinä paitsi koko maakunnan myös Jämsän seudun elinvoiman kehittämisen kannalta.

Kuhmoisten kunnan peruspääoman lunastaminen Keski-Suomen liitolta

Kuhmoisten kunta siirtyy Pirkanmaan maakuntaan 1.1.2021 alkaen ja eroaa Keski-Suomen liiton jäsenyydestä. Jämsän kaupunki ei lunasta Kuhmoisten kunnan peruspääomaosuutta Keski-Suomen liitolta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sillä ei ole huomautettavaa, mikäli Keski-Suomen liitto maksaa Kuhmoisten kunnalle sen peruspääomaosuuden kertasuorituksena perussopimuksesta poiketen.

Kiinnitysten vapauttaminen Metsäpynttä alueelta / Himos Resort

Kaupunginhallitus antoi suostumuksen kiinnitysten vapauttamiseksi esityslistassa mainittujen tonttien osalta Himos Resortin suorituksen perusteella.

Vuoden urheilija-palkinnon sääntöjen tarkistaminen

Muutokset Vuoden urheilija-palkinnon sääntöihin hyväksyttiin sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti.

Uusien sääntöjen mukaan vuoden urheilija -palkinnon jakoa valmisteleva työryhmä voi halutessaan tehdä myös oman esityksen vuoden urheilija -palkinnon saajasta saapuneiden ehdotusten ulkopuolelta. Toisena muutoksena on urheilijan elämän uran huomioiminen palkitsemiskriteerinä. Palkinto voidaan myöntää ko. vuoden urheilumenestyksen lisäksi myös koko urheilu-uran saavutusten perusteella.

Äitienpäiväkunniamerkit 2021

Kaupunginhallitus teki esityksen äitienpäiväkunniamerkkien saajista. Esitykset toimitetaan viimeistään 6.11.2020 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Kaupungin kunniamerkkitoimikuntaan kuuluvat: Erja Laaksonen, Ulla Patronen, Leena Pärnäjärvi ja Seija El Sayed.

Sairaanhoitajan toimen täyttölupa Kuhmoisten vuodeosasto 10

Kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan sairaanhoitajan toimelle.

Lisätietoja:

Kaupunginhallituksen pj. Jorma Poti p. 0400 200 467
ja kunkin asiakohdan valmistelijat

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn