Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut meidän kaikkien turvallisuustilanteeseen, tuvallisuustunteeseen sekä mieleen ja talouteen. Suomeen ei kuitenkaan kohdistu tällä hetkellä sodan uhkaa. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan uutisoidaan ja kirjoitetaan kaikkialla. Kaikki verkossa leviävä tieto ei ole luotettavaa ja esimerkiksi lapsia kannattaa suojella somessa leviävältä sotamateriaalilta. 
Suomen ulkoministeriö seuraa tiiviisti Ukrainan tilannetta ja tarjoaa luotettavaa tietoa kriisiin liittyen: Ajankohtaista - Ulkoministeriö (um.fi)
Jämsän kaupunki tukee Ukrainaa ja ukrainalaisia taistelussa demokratian ja rauhan puolesta. Alla koottuna ohjeita ja lisätietoja. Sivustoa päivitetään aktiivisesti.

Ukrainasta Suomeen saapuvien majoitus ja hakeutuminen tilapäiseen suojeluun

Ukrainan kansalainen, joka saapuu Suomeen Venäjän hyökkäyksen takia, voi tällä hetkellä oleskella maassa viisumivapaasti (3 kk). Maahanmuuttovirasto voi myöntää oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Tilapäisen suojelun piiriin pääsy alkaa ilmoittautumisesta poliisille. Oleskeluluvan saanut voi työskennellä ja opiskella. Tilapäisen suojelun perusteella olevat henkilöt ovat vastaanottokeskusten asiakkaita ja majoittuvat joko vastaanottokeskuksessa, vastaanottokeskuksen järjestämässä muussa majoituksessa tai yksityismajoituksessa. ja hänet majoitetaan vastaanottokeskukseen tai muuhun. Tilapäisen suojelun piirissä olevat ovat oikeutettuja vastaanottopalveluihin, joita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vastaanottoraha.
Tilapäisen suojelun kautta oleskeluluvan saanut voi halutessaan jättää myös turvapaikkahakemuksen.
Lisäohjeistusta aiheesta antaa Maahanmuuttovirasto, jonka verkkosivuilta https://migri.fi/tilapainen-suojelu löytyy lisätietoa tilapäiseen suojeluun hakeutumisesta.

Asunnon, materiaalisen avun tai muun avun antaminen

Jämsän kaupungille on saapunut yksittäisiä yhteydenottoja siitä, että joillain olisi halu oman asunnon vuokraamiseen tai antamiseen ukrainalaisten käyttöön. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että tarjolla olevan yksityiskiinteistön tiedot voi toimittaa esimerkiksi SPR:n kautta. Yksityishenkilöt, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja muut tahot voivat jättää ilmoituksella tarjolla olevan yksityiskiinteistön tiedot tai ilmoittaa muun materiaalisen tai aineettoman avun antamisesta SPR:n lomakkeen kautta. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi auttamaan. 

Vapaaehtoiset kuljetukset Ukrainasta

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. Lisätiedot: https://migri.fi/-/ilmoita-ukrainasta-saapuvien-kuljetuksista-maahanmuuttovirastolle-ennakkoon

Hybridivaikuttaminen  

Hybridivaikuttaminen on valtion poliittiseen järjestelmään kohdistuvaa ulkovaltojen vihamielistä vaikuttamista. Hybridivaikuttamista voi esiintyä myös monessa muussa muodossa ja on tärkeää, että kunnat tunnistaisivat mahdolliset yritykset tähän ja ilmoittavat asiasta matalalla kynnyksellä ao. viranomaisille.  
Jämsän kaupunki tarkistaa, että kunnan suojaustoimenpiteet ovat ajantasaisia ja ylläpidettyjä ja varautuminen häiriötilanteisiin ja uhkamalleihin on kyberturvallisuuskeskuksen ohjeistuksen mukaista.

Väestönsuojat ja suojautuminen

Jämsässä ei ole yleisiä väestösuojia, mutta Jämsän alueelta löytyy n. 196 väestönsuojaa. Kaikki väestösuojat ovat joko asuinrakennus- tai työpaikkasuojia. Muista väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä mitään sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottomääräysten antamista. 
Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle. 

Mistä saa keskusteluapua, jos äkillinen kriisi järkyttää

Mikäli kriisi ahdistaa sinua ja tarvitset keskusteluapua, voit soittaa valtakunnalliseen MIELI ry:n kriisipuhelimeen: 09-2525 0111. Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24 tuntia vuorokaudessa. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Lisätietoa: https://mieli.fi/tukea-ja-apua/kriisipuhelin/
Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Palvelu on valtakunnallinen, ja yhteydenottoihin vastataan eri puolilta Suomea.

Miten puhua lapselle sota- ja kriisitilanteesta

Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa. Lapsia ja nuoria tulee myös suojella sotauutisten tulvalta - asioilta, jotka tapahtuvat toisaalla mutta järkyttävät myös meitä.
Tukea tähän työhön on saatavissa neuvoja mm.
- Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetistä https://www.mll.fi
- Opetushallituksen julkaisemista ohjeista www.oph.fi
- Myös UNICEF on koonnut ohjeita vanhemmille siitä, kuinka puhua lapsen kanssa pelottavista tapahtumista maailmalla https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/hataapu/miten-toimia--kun-katastrofi-pelottaa-lasta.

Kotivaran ylläpitäminen

Kodeissa on yleisesti hyvä varautua pitämällä yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana. Kotona olisi hyvä olla kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Kotona kannattaa myös pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa välttämätöntä. 
Säteilyturvakeskus toteaa verkkosivuillaan, ettei tilanne Ukrainassa ainakaan toistaiseksi vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. STUK suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa, mutta Ukrainan tilanteen takia niitä ei ole tarvetta erikseen hankkia. Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Joditableteista on tällä hetkellä apteekeissa pulaa, mutta niitä toimitetaan niihin lisää jatkuvasti. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta.
 
Lisätietoa

Miten Ukrainan sodan uhreja voi auttaa

Useat avustusjärjestöt koordinoivat ja kanavoivat apua sodan uhreille. Voit osallistua lahjoituksiin mm. seuraavien toimijoiden kautta, nimistä ohjatut linkit aukeavat uusiin selainikkunoihin:

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn