Asiointi 2021

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuosina 2017–2021 yleisessä tietoverkossa. Lisäksi ne julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja Jämsän Seutu -lehdessä, mikäli laissa, asetuksessa tai hallintosäännössä niin määrätään tai kaupungin viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kiireellisissä tilanteissa ja poikkeustapauksissa voidaan käyttää Vekkaria.

Viran- ja toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ja ilmoittamisen laajuudesta päättää se toimielin tai viranhaltija, joka päättää ao. tehtävän täyttämisestä. Poikkeuksena kaupunginvaltuuston valitsema viranhaltija, jonka osalta asian päättää kaupunginhallitus.

Jämsän kaupungin virallinen ilmoitustaulu
Jämsä-Info
Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
Ilmoitustaulunhoitaja, toimistosihteeri Merja Väisänen
Puh. 040 357 8431

Katso Kuulutukset

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn