Asiointi

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan vuosina 2017–2021 yleisessä tietoverkossa. Lisäksi ne julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja Jämsän Seutu -lehdessä, mikäli laissa, asetuksessa tai hallintosäännössä niin määrätään tai kaupungin viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Kiireellisissä tilanteissa ja poikkeustapauksissa voidaan käyttää Vekkaria.

Viran- ja toimenhakuilmoituksen julkaisemisesta ja ilmoittamisen laajuudesta päättää se toimielin tai viranhaltija, joka päättää ao. tehtävän täyttämisestä. Poikkeuksena kaupunginvaltuuston valitsema viranhalti ja, jonka osalta asian päättää kaupunginhallitus.

Jämsän kaupungin virallinen ilmoitustaulu
Hallintopalvelut
Keskuskatu 8, 42100 Jämsä
Ilmoitustaulunhoitaja, toimistosihteeri Merja Väisänen
Puh. 040 357 8431

Katso Kuulutukset

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn