Asiointi 2021

Jämsän kaupungin kirjaamotoiminnot on hajautettu toimialoille. Yleishallinnon sähköiseen kirjaamoon lähetetyt kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle sekä toimialaan sidoksissa oleville valmistelijoille osoitetut asiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään hallintopalveluissa ja/tai välitetään edelleen. Sähköisestä kirjaamosta toimitetaan eteenpäin viestejä ja asiakirjoja myös muiden toimialojen kirjaamispisteisiin välitettäväksi valmisteluun.

Kirjaamispisteissä vastaanotetut vireille tulevat, käsittelynalaiset ja toimenpiteitä edellyttävät asiat ja asiakirjat rekisteröidään asianhallintajärjestelmään. Asiakirjat voivat olla paperimuotoisia tai sähköiseen muotoon tallennettuja. Rekisteröinnin jälkeen ne toimitetaan asiaa hoitaville henkilöille toimenpiteitä varten. Tyypiltään tällaisia asiakirjoja ovat mm. kuntalaisaloitteet, esitykset, anomukset, hakemukset, oikaisuvaatimukset, valitukset, lausuntopyynnöt ja lausunnot.

Kirjaamispisteistä saa tietoja vireillä olevien asioiden käsittelyvaiheista ja tehdyistä päätöksistä henkilötietolain ja julkisuuslain salassapitovelvoitteen mukaisin rajoituksin. Tiedon pyytäjää avustetaan myös muutoin asiakirjojen ja tiedon löytymisessä.

Kirjaamot

Konsernipalvelut (Yleishallinto)
Seppolantie 5, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Hankintatoimi ja logistiikka
Seppolantie 5, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sivistystoimi
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sosiaali- ja terveystoimi
Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Elinvoima
Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valvontatoimi
Koskentie 11, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos
Seppolantie 5, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jämsän Vesi liikelaitos
Keskuskatu 17, 42100 Jämsä
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiesitkö?

Salaisia asiakirjoja tai salassa pidettävää tietoa sisältäviä asiakirjoja ei saa suojaamattomalla sähköpostilla. Lähettämisestä ns. sähköisenä viestinä on tarkemmat säännökset sähköisestä viranomaisasioinnista annetussa laissa (13/2003). Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (www.finlex.fi)

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn