Ilmakuva

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioiden hoitoon ja päättäjiin paitsi äänestämällä vaaleissa, myös tekemällä aloitteita, lähettämällä kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistumalla kaupunkia koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudesta on säädetty kuntalaissa.

Kaupungin päätöksentekoa voi seurata tutustumalla esityslistoihin ja pöytäkirjoihin. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta.
Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon.

Tietoa verkossa

Otakantaa on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin päätöksiin jo valmisteluvaiheessa. Voit osallistua jo tarjolla oleviin keskusteluihin ja valmisteluihin tai käynnistää oman aiheesi. otakantaa.fi on kaikille avoin, moniääninen kansalaisten, hallinnon ja päätöksentekijöiden kohtauspaikka. Otakantaa.fi

Kun tarvitset tietoa julkisista palveluista tai haluat hoitaa asioitasi verkossa, aloita Suomi.fistä!

Muita hyödyllisiä sivustoja

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn