Ilmakuva

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?

Huom! Uusi vaalilaki on voimassa 29.3.2021 lähtien. 

Ehdokkaita kuntavaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertaisen määrä ehdokkaita. Kun Jämsässä valitaan 43 valtuutettua, puolueella voi olla enintään 64 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä.

Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 10 asianomaisessa kunnassa äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita.

Puolue ja valitsijayhdistys voivat käyttää ehdokashakemuksen tekemisessä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaan laadittuja lomakkeita. Oikeusministeriö on laatinut
ehdokasasettelulomakkeet PDF-muodossa.

Ehdokashakemuksen tekeminen

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa (ehdokashakemuksensa) tai niiden täydennykset kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16 (40. päivänä ennen vaalipäivää). Samaan määräaikaan mennessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. Kaikki 9.3.2021 jätetyt ehdokashakemukset liitteineen ovat voimassa ja niitä voi täydentää, poistaa tai muokata järjestystä uuteen määräaikaan mennessä. 

Siirry Ehdokashakemuksien kuulutukseen

Kunnan keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. Ehdokaslistojen yhdistelmän järjestys ja tässä yhteydessä muodostuvat ehdokkaiden numerot arvotaan 10.5.2021 kokouksessa. Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 14.5.2021. 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn