Ukraina info

Ukraina-sivulle on koottu tietoa, mitä tukea ja palveluja Jämsässä on Ukrainasta sotaa pakeneville. Jämsän kaupunki tukee Ukrainaa ja ukrainalaisia taistelussa demokratian ja rauhan puolesta.

Miten auttaa

Auta Jämsään saapuneita pakolaisia lahjoittamalla tarpeellista ja hyväkuntoista tavaraa, tai tulemalla mukaan SPR:n vapaaehtoiseksi. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että ukrainalaisille tarjolla olevan yksityiskiinteistön tiedot voi toimittaa esimerkiksi SPR:n kautta. Punainen Risti auttaa Ukrainan kriisistä kärsiviä ihmisiä Ukrainassa, sen naapurimaissa ja Suomessa.

Keskusteluapua lapselle, läheiselle tai itselle

 • Ukrainan kriisin kaltaiset tapahtumat järkyttävät meitä kaikkia. Asian uutisointi mediassa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa.

  Lapsia ja nuoria tulee myös suojella sotauutisten tulvalta – asioilta, jotka tapahtuvat toisaalla mutta järkyttävät myös meitä.
  Tukea tähän työhön on saatavissa neuvoja mm.

 • Mikäli kriisi ahdistaa sinua ja tarvitset keskusteluapua, voit soittaa valtakunnalliseen MIELI ry:n kriisipuhelimeen: 09-2525 0111. Kriisipuhelin päivystää suomeksi 24 tuntia vuorokaudessa. Voit soittaa nimettömästi ja luottamuksellisesti.
  Kirkon keskusteluapu on sinua varten, kun kaipaat henkistä tai hengellistä tukea. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja kirkon työntekijöitä. Palvelu on valtakunnallinen, ja yhteydenottoihin vastataan eri puolilta Suomea.

Ohjeita ja lisätietoja

 • Kodeissa on yleisesti hyvä varautua pitämällä yllä riittävää kotivaraa. Kotivara tuo turvaa erilaisissa häiriötilanteissa, kuten vesi- ja sähkökatkoksissa tai sairastumisen aikana. Kotona olisi hyvä olla kolmen päivän varaksi riittävä määrä ruokaa, juotavaa sekä kannellisia astioita veden säilyttämiseen. Kotona kannattaa myös pitää huolta siitä, että kotoa löytyy tarvittavia lääkkeitä ja käteistä rahaa sekä muuta omassa arjessa välttämätöntä.

  Pankit kehottavat myös pitämään pienen määrän käteistä saatavilla, jos pakkiyhteyksiin tulee hetkellisiä katkoksia.

  Säteilyturvakeskus toteaa verkkosivuillaan, ettei tilanne Ukrainassa ainakaan toistaiseksi vaikuta säteilytilanteeseen Suomessa. STUK suosittelee, että joditabletteja on kotona osana kotivaraa, mutta Ukrainan tilanteen takia niitä ei ole tarvetta erikseen hankkia. Joditabletteja ei tule koskaan ottaa ”kaiken varalta”, sillä liian aikaisin tai myöhään otettuna tabletin suojavaikutus heikkenee. Joditableteista on tällä hetkellä apteekeissa pulaa, mutta niitä toimitetaan niihin lisää jatkuvasti. Mikäli tarvetta joditablettien ottamiseen Suomessa ilmenisi, viranomaiset antaisivat nopeasti erillisen määräyksen niiden ottamisesta.

 • Hybridivaikuttaminen on valtion poliittiseen järjestelmään kohdistuvaa ulkovaltojen vihamielistä vaikuttamista. Hybridivaikuttamista voi esiintyä myös monessa muussa muodossa ja on tärkeää, että kunnat tunnistaisivat mahdolliset yritykset tähän ja ilmoittavat asiasta matalalla kynnyksellä ao. viranomaisille.
  Jämsän kaupunki tarkistaa, että kunnan suojaustoimenpiteet ovat ajantasaisia ja ylläpidettyjä ja varautuminen häiriötilanteisiin ja uhkamalleihin on kyberturvallisuuskeskuksen ohjeistuksen mukaista.

  o   Sisäministeriö: Hybridiuhat

 • Jämsässä ei ole yleisiä väestösuojia, mutta Jämsän alueelta löytyy n. 196 väestönsuojaa. Kaikki väestösuojat ovat joko asuinrakennus- tai työpaikkasuojia. Muista väestönsuojista vastaavat rakennusten omistajat ja haltijat. Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä mitään sellaista uhkaa, joka edellyttäisi väestönsuojien käyttöönottomääräysten antamista.

  Väestönsuojiin suojautuminen ei ole monessa vakavassakaan tilanteessa ensimmäinen toimenpide, vaan väestö siirretään ensisijaisesti turvallisemmalle alueelle.

Jaa sosiaalisessa mediassa