• Hirvikartolla-voi-ruokkia-hirvi.jpg
  • jamsanjoki.jpg
  • Jamsankosken-tehdas.jpg
  • Kesakukkia.jpg
  • Pumptrack-radalla.jpg

Ajankohtaista

Kaavan sijainti

Risteysalue sijaitsee kaupungin keskustaajaman läheisyydessä Jyväskylän-, Tampereen- ja Lahdenteiden risteyksessä. Suunnittelualue käsittää valtateiden 9 ja 24 risteysalueen Jämsän kaupungin eteläosassa ja valtatien 9 vartta idän ja lännen suuntaan. Kaava-alue on laajuuudeltaan n. 54.84 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet

Kaavoituksen tavoitteena on lisätä valtatieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kaavoituksen yhteydessä tavoitellaan myös ratkaisua, jonka perusteella liikenteen sujuvuus toimii välikaudenkin aikana ennen liikennesuunnitelmien konkreettista toteutumista. Yksi tavoitteista on tarkastella risteysaluetta kokonaisuutena ja sen liittymistä valtatie 9 linjaa idän suuntaan. Valtatie 9 varren laajempi tutkiminen alueen kehittämisen kannalta ohjasi kaavan laadintaa. Tärkeä tavoite onmyös laatia kaava, jonka pohjalta valtatiesuunnitelmat voidaan hallitusti toteuttaa. Jämsän kaupungilla on tavoitteena kehittää risteysaluetta Jämsän käyntikorttialueena, jolle voidaan ohjata ohiajavaa liikennettä palvelevaa erikoiskauppaa, outlet tyyppisiä liikkeitä sekä ravintolapalveluita. Merkittävien valtateiden solmukohtana risteysalue on sijainnillisesti hyvä alue logistisia yhteyksiä hakeville yrityksille.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavoitushankkeeen käynnistämisestä on päättänyt tekninen lautakunta 27.3.2014 § 45.
  • Luonnos pidettiin nähtävillä 5.12.-19.12.2014.
  • Ehdotus pidetään nähtävillä 19.1.-17.2.2015.
  • Valtateiden 9 ja 24 risteysalueen osayleiskaavan laatimista ei jatketa omana hankkeena, koska kaava-alue on sisällytetty Jämsän taajamaosayleiskaavaan.

Kaava-aineistot 

Selvitykset

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jämsässä tapahtuu

16.11.2018 - klo 10.00 -
Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä
10.11.2018 - 26.11.2018 klo 12.00 - 15.00
Taidetta lasten käsin - Minun Jämsäni
13.11.2018 - 25.11.2018 klo 12.00 - 17.00
Jyri Lisowsky - Taidetta
16.11.2018 - klo 18.00 -
Ihan pakko Ensi-ilta
16.11.2018 - klo 19.00 -
Mäkihyppyharjoitukset Vitikkalan koululla

Tourist Information

Keskuskatu 8, 42100 Jämsä
info@jamsa.fi, puh. 050 372 0069