Valtuuston kokous

Asiakirjajulkisuuskuvaus

julkisuus ja tietopyynnotSelvitys asiakirjajulkisuuden toteutumisesta
(Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019), § 28)

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

 

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn