Valtuuston kokous

Kaupungin toiminnot on koottu toimialoihin ja liikelaitoksiin, jotka edelleen jaetaan tulosalueisiin ja nämä edelleen tulosyksiköihin. 

Toimialat

Kaupungin toimialoja ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat:

Konsernipalvelut
Päättävä toimielin: kaupunginhallitus
Tulosalueet: kaupunginhallitus, hallintopalvelut, talouspalvelut sekä matkailu ja markkinointi

Sosiaali- ja terveystoimi
Päättävä toimielin: sosiaali- ja terveyslautakunta
Tulosalueet: sosiaali- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityö ja perhepalvelut, vammaispalvelut, vanhuspalvelut, terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoito

Sivistystoimi
Päättävä toimielin: sivistyslautakunta
Tulosalueet: sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus sekä elämänlaatupalvelut

Elinvoima
Päättävä toimielin: elinvoimalautakunta
Tulosalueet: maankäyttö ja elinvoima, kunnallistekniset palvelut, tilapalvelut sekä valvontatoimi

Liikelaitokset

Kaupungin liikelaitoksia ovat 1.1.2021 alkaen seuraavat:

Jämsän Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitos
Jämsän Vesi liikelaitos

Kuva: Jämsän kaupungin organisaatiokaavio 1.6.2021 lukien

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn