Valtuuston kokous

Hallintolain 23 a §:n mukaan
”Viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.”

Edellä olevan säännöksen johdosta on määritelty asiat, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:
- se voi tulla vireille ainoastaan asianosaisen aloitteesta,
- se ratkaistaan hallintopäätöksellä,
- se kuuluu viranomaisen toimialan keskeiseen asiaryhmään,
- asian käsittelylle ei ole säädetty määräaikaa.

Hallintolain mukainen luettelo käsittelyajoista

Hallinnolliset asiat

 • Hallintokantelu 3 kk

Sosiaali- ja terveystoimi

 • Omaishoidon tuki 3 kk
 • Sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestettävät palvelut (esim. kuljetuspalvelu, lyhytaikainen hoito, asumisharjoittelu) 3 kk
 • Kehitysvammalakiin perustuvat erityishuollon palvelut (esim. asumispalvelu) 3 kk

Yhdyskuntatoimi

Hallinto

 • Asukasvalinta kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa 2 viikkoa

Jätehuolto

 • Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen 4 viikkoa

Kaavoitus ja tonttipalvelut

 • Suunnitelutarveratkaisut n. 1 kk
 • Poikkeusluvista kaupungin myöntämät max 2 kk (ELY:n myöntämissä käsittelyaika n. 3-9 kk)
 • Erillinen tonttijaon muutos 2-4 kk
 • Rakennusvalvontamittaukset: maastoon merkintä 1-2 viikkoa  ja sijaintikatselmointi 1-2 viikkoa
 • Kaavan muutos hakemus: vireille noin 1kk

Kunnallistekniset palvelut

 • Sijoitusluvat 3 viikkoa
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt, siltamainoksien sijoituslupa, kaivuluvat, aitauslupa 3 viikkoa
 • Katukorkeusilmoitus 1 viikko
 • Venepaikan hakeminen: joustava max 8 viikkoa
 • Venepaikan vaihto: joustava max 8 viikkoa
 • Talvisäilytyspaikat (erikseen sovittava): joustava max 4 viikkoa

Rakennusvalvonta

 • Rakennusluvan ja toimenpideluvan arvioitu käsittelyaika on noin 1 kk. Kooltaan tai muuten tavanomaisesta poikkeavien kohteiden käsittelyaika ilmoitetaan erikseen.
 • Toimenpideilmoitusten arvioitu käsittelyaika on 2 viikkoa
 • Työnjohtajahakemusten arvioitu käsittelyaika on 1 viikko
 • Rakennusrasite- tai yhteisjärjestelyhakemusten arvioitu käsittelyaika on noin 3 kk

Ympäristönsuojelu

 • Ympäristölupa 4 kk
 • Maa-aineslupa 4 kk

 

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn