Kotipihassa

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä.
Liikelaitoksien osalta noudatetaan kunnallisen liikelaitoksen ohjeistusta.

Kaupunginhallitus, lautakunnat ja liikelaitoksien johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Yhteystiedot
Talouspalvelut
Talvialantie 2, 42100 Jämsä
Laskutusosoitteet

Talousjohtaja Ari Luostarinen, puh. 040 593 4655
Talouspalvelujen henkilöstö

Jaa artikkeli

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn